Hopp til hovedinnhold


Småsykehus uten akuttkirurgi

Vi må nok legge ned akuttkirurgi ved enkelte småsykehus. Det er gode grunner til det, skriver overlege Johan Ræder ved Oslo universitetssykehus i et debattinnlegg i Dagens Næringsliv, ifølge Dagens Medisin.
Ræder, skriver i et DN at det i dag er få som kan «tenke seg å foreslå etablering av fabrikker for kompliserte, store internasjonale produkter som bil, tv eller mobiltelefoner på et sted i Norge med 20-30.000 innbyggere.»
– Det går ikke i en verden med behov for store og komplekse fagmiljøer, fortsetter Ræder, som mener at et lignende scenario gjelder for akuttkirurgi.
Må ha store fagmiljø
Ræder nevner i artikkelen flere faglige grunner til at hjerneblødning, kompliserte brudd, sprukne involler og andre livstruende skader, ikke kan takles «godt nok innenfor rammen av ett lite og entusiastisk team».
Overlegen presiserer til Dagens Medisin at den faglige kvaliteten på akuttkirurgi vil bli bedre på et sykehus som har stort fagmiljø.
– Debatten har dreid rundt at vi må bevilge mer. Jeg tror ikke at det er mulig å få god nok fagkvalitet på et lite sykehus, sier han.
– Et lite sykehus kan godt ha gode nisjeprodukter, som eksempelvis dagkirurgi, planlagt ortopedi og plastikkirurgi. Men for å drive god akuttkirurgi så må du ha hele spennet. Da trenger man de store fagmiljøene.
– Skaper falsk trygghet
Ræder skriver i innlegget sitt at akuttilbud ved småsykehus skaper en falsk trygghet. Og når tilbudet så forsvinner «kommer behovet for å se på hvordan man kan og bør sikre befolkningen best mulig.»
Overlegen tror det viktigste er å gi avansert førstehjelp og raskt transportere akuttpasientene.
Les mer hos Dagens Medisin