Hopp til hovedinnhold


Små kommuner på ulykkestoppen

Det er utfordrende å være kommunen «alle» kjører innom, sier ordfører.

Det er utfordrende å være kommunen «alle» kjører innom, sier ordfører til Bergens Tidende.

Som den mest folkerike vestlandskommunen, er det naturlig at Bergen har flest alvorlige ulykker i regionen. Samtidig er det ikke slik at de minste kommunene har færrest ulykker. Tvert imot er flere mindre kommuner på ulykkestoppen.

Særlig fremtredende er dette i Sogn og Fjordane, der bare Førde har hatt flere ulykker enn Aurland og Lærdal, til tross for at de to sistnevnte er blant fylkets minste kommuner.

- Det har en enkel forklaring: gjennomgangstrafikken. Det er stort sett på E16 at ulykkene skjer, og det er stort sett forbipasserende som er involvert. Spesielt tyngre kjøretøy, sier Lærdal-ordfører Arne Sanden (Ap).

- Mange utrykninger
Som bt.nos oversikt viser, ligger de store stamveiene på ulykkestoppen i så å si alle fylker de går igjennom. For små kommuner er det vanskelig å håndtere den massive trafikken, forteller Lærdal-ordføreren.

- Det har gitt betydelige utfordringer, særlig etter at Lærdalstunnelen åpnet. Vi har voldsomt mange utrykninger i forhold til sammenlignbare kommuner, på grunn av alle trafikkulykkene. Heldigvis har vi en godt fungerende lokal redningstjeneste. Det frivillige brannvesenet gjør en kjempejobb, sier Sanden.

Han mener dårlig vei har skylden for mange av ulykkene.

Les mer om saken og se tabell for alvorlige ulykker i Bergens Tidende