Hopp til hovedinnhold


Slutt på hundrevis av utrykninger til samme person: Ny ambulanseveileder har gitt effekt

Legevakten bekrefter at den nye ordningen for å unngå unødvendige utrykninger til nå har hatt god effekt, ifølge Avisen Agder (krever innlogging).

Siste: Misbruk av nødnummer har ført til ny prosedyre ved Sørlandet sykehus

Bakgrunn: Hundrevis av falske utrykninger til samme person har gjort ambulansearbeideren syk

Tidligere: Ambulansen rykker ut flere hundre ganger til én person: – Folk i bygda rister på hodet

Beslutningen for å unngå unødvendige utrykninger til en som stadig ringte nødsentralen AMK er løst med en egen veileder som er utarbeidet i samråd med Flekkefjord interkommunale legevakt.

Veilederen vil være i effekt inntil videre og skal evalueres minimum hver tredje måned.

– Det er fremdeles slik at beslutninger i AMK vil være i tråd med Medisinsk indeks. Men i noen få, helt spesielle tilfeller som dette, vil Sørlandet sykehus være nødt til å vurdere og håndtere saker mer helhetlig, opplyste sykehusdirektør Nina Mevold i orienteringen om saken for styret i Sørlandet sykehus før helgen.

Fungerer

– Hva er erfaringen så langt når det gjelder ordningen for å unngå mange unødvendige utrykninger?

– Erfaringen så langt er at ordningen vi har kommet fram til i samarbeid med ledelsen i helseforetaket og klinikk for prehospitale tjenester fungerer etter hensikten. Vi mener at vi har en løsning som sikrer beredskapen for befolkningen samtidig som vi i tilstrekkelig grad ivaretar behovene for dem som ikke passer inn i de prosedyrene vi vanligvis benytter, sier faglig leder Vidar Andersen på Flekkefjord interkommunale legevakt til Agder.

Samarbeid

– Hva tror du er viktig å vektlegge når det gjelder langsiktige løsninger?

– Vi vil ha fokus på dialog og gode samarbeidsrutiner slik at vi raskt og effektivt kan finne fram til hensiktsmessig helsehjelp tilpasset hver enkelt situasjon. Jeg er trygg på at vi er i en god prosess på dette, svarer Andersen.

– Fortsatt kommunikasjon mellom Sørlandet sykehus, Lund kommune, fastlege og Flekkefjord legevakt ansees sentralt. Derfor har er det avtalt et nytt samarbeidsmøte med Lund kommune helt i slutten av desember for å følge opp tiltak på kort og lang sikt, opplyste sykehusdirektør Mevold til styret.

– Det er intern uenighet i klinikk for prehospitale tjenester (PTSS) vedrørende håndteringen av AMK sin rolle. Det er Sørlandet sykehus sin vurdering at medisinsk indeks utgjør en beslutningsstøtte/veileder, ikke en låst beslutningsalgoritme. Dette underbygges av tilgjengelig kunnskap og nasjonal forståelse.

Les mer om saken hos Avisen Agder (krever innlogging)