Hopp til hovedinnhold


Sliter psykisk etter intensivbehandling

En av fire pasienter har betydelige symptomer på posttraumatisk stress og angst ett år etter utskriving fra intensivavdeling.

En av fire pasienter har betydelige symptomer på posttraumatisk stress og angst ett år etter utskriving fra intensivavdeling, skriver Dagens Medisin.

Hver fjerde pasient som er behandlet på intensivavdeling for alvorlig sykdom eller skade, har så store psykiske problemer i ettertid at de trenger behandling.

Dette fremgår av doktoravhandlingen til lege og forsker Hilde Myhren, som disputerer 14. desember.

Få tilbake i jobb
Myhren har sett på livskvalitet og psykisk helse hos 255 alvorlig syke eller skadde pasienter, innlagt ved intensivavdelingen på Ullevål sykehus i perioden 2005-2006. Pasientene ble fulgt opp med spørreskjema en, tre og tolv måneder etter sykehusoppholdet.

Noen pasienter har få symptomer ved utskriving, men mange ett år senere. Generelt er livskvaliteten i gjennomsnitt betydelig lavere hos intensivpasientene – ikke bare hos dem som sliter, men generelt for alle – enn i den generelle norske befolkningen.

Overraskende høyt
Kun halvparten av pasientene kom tilbake i jobb.

– Andelen som sliter, er i samsvar med resultater fra utenlandske studier, men vi har ikke tidligere hatt gode tall fra Norge. Når det gjelder antallet som ikke var i jobb etter ett år, synes vi det var litt overraskende høyt. Pasientene var relativt unge mennesker, i gjennomsnitt eksakt 48 år, forteller Myhren til Dagens Medisin.

Hun er indremedisiner og lege under spesialisering i kardiologi ved Hjerteavdelingen på Ullevål universitetssykehus.

Les mer om saken i Dagens Medisin