Hopp til hovedinnhold
Illustrasjonsfoto: Thinkstock


Slik takler du andres sorg: En klok sorgekspert deler sine erfaringer

Hvordan sørger barn og hvordan skal man som profesjonell ambulansearbeider takle sorg? «Voksne blir ofte møtt bedre enn det barn og unge blir»

Sorg var et av temaene da Ambulanseforum ble invitert til fagdag hos ambulansetjenesten i Østfold. Dagen åpnet med at administrerende direktør Just Ebbesen sa noen ord. Deretter ble årets HMS-pris delt ut til ambulanseavdelingen i Moss.

Ebbesen har selv bakgrunn fra akuttmottak.

– Prehospital tjeneste er innfallsporten til de mest alvorlig syke. Derfor er det viktig hvordan prehospital tjeneste utvikler seg. Østfold har ligget langt framme på fag- og tjenesteutvikling, sa Ebbesen.

Han trakk fram prosjektet de har med elektronisk pasientjournal i samarbeid med Bliksund og Microsoft, og viktigheten av dataoverføring til akuttmottaket og datafangst for pasientsikkerhetens del og kvalitetssikring av pasientforløpet.

Bli plussabonnent å få full tilgang til alle våre artikler.