Hopp til hovedinnhold


Slik skal Nødnettet få god nok dekning

Rapport om innendørs dekning er klar, ifølge Teknisk Ukeblad.

I neste måned offentliggjøres en rapport om innendørsmålinger i 100 bygninger. Teknisk Ukeblad kan gi deg hovedpunktene allerede nå.
100 bygninger
Målingene foregikk fra desember i fjor til juni i år. De er gjort ved at to medarbeidere i direktoratet har testet lydkvaliteten på kommunikasjonen, der én befinner seg innendørs og den andre utenfor bygget.
De 100 bygningene er plukket ut fra hver av de 54 kommunene i de første seks politidistriktene som har ferdig utbygget Nødnett: Østfold, Follo, Asker og Bærum, Romerike, Oslo og Søndre Buskerud.
44 av bygningene er i Oslo.
Det dreier seg om kulturbygninger, kjøpesentra, skoler, sportsarenaer, sknutepunkt for samferdsel, anlegg knyttet til energiproduksjon, mediehus, og industri.
– Vi valgte ut steder med høy aktivitet og der ulykker kan få store konsekvenser, forklarer direktør Tor Helge Lyngstøl ved DNK. Og målingene er gjort i bygninger som har konstruksjonsmessige utfordringer, som betong og metall i fasaden.

2000 punkter

Kvaliteten er målt i første etasje, toppetasje og underetasjer. Til sammen er det registrert rundt 2000 målepunkter.
– Og her fant vi at 195 punkter ble klassifisert med ubrukelig dekning, sier sivilingeniør Magnus R. Berg i DNK.
Det store bildet er at Nødnettet har god innendørs dekning de aller fleste steder.
Problemene ligger noen steder dypt inne i en bygning, men først og fremst i underetasjene.
Les mer om saken hos Teknisk Ukeblad