Hopp til hovedinnhold


Slik skal koronavirus håndteres i Region Sjælland

DANMARK: Beskyttelsesdrakter og åndedrettsvern er klare til bruk, hvis det oppstår frykt for infeksjon med koronavirus.

– Vi er klare hvis det oppstår infeksjoner med coronavirus i vårt område, er meldingen fra sykehusene i Region Sjælland etter at den nye virussykdommen har spredt seg til land i store deler av verden, ifølge TV2 Øst.

Pressemelding norsk Regjering: Coronavirus og norske myndigheters arbeid

– Vi er klare hvis det oppstår infeksjoner med coronavirus i vårt område.

Det er meldingen fra sykehusene i Region Sjælland etter at den nye virussykdommen har spredt seg til land i store deler av verden.

– Vi skal ikke selv innlegge og behandle pasientene, men vi har naturligvis en plan, hvis noen henvender seg til legen eller på en legevakt, og det er grunn til å frykte en infeksjon med coronavirus.

Det sier Henrik Jørgensen, som er legefaglig visedirektør på sykehusene i Næstved, Slagelse og Ringsted.

Helt konkret ligger det beskyttelsesutstyr klart, og det er lavet en klar plan for hvordan smittede pasienter skal hjelpes.

Nesten 8 000 er smittet

Coronaviruset er et nyoppstått virus, som ble oppdaget den 31. desember i den kinesiske by Wuhan.

Sykdommen starter som en forkjølelse eller influensalignende sykdom, men utvikler seg hos mange til en lungebetennelse som kan være fatal.

I skrivende stund er 7 783 mennesker over hele verden bekreftet smittet. Hoveddelen av de syke er blitt smittet i Kina, men sygdommen har nå spredt sig til 19 andre land, og finnes i dag i blant annet Finland og Tyskland.

I flere land er ellers friske personer satt i karantene for å unngå spredning av smitten. 170 personer er hittil døde som en følge av sykdommen, mens 133 personer er friskmeldt igen.

Sendes ut av regionen til undersøkelser

Når legen, vagtlegen eller akuttelefonen hører om pasienter hvor det er mistanke om coronavirus, så avgjør de om pasienten skal undersøkes nærmere. Skal det reageres, så sender de en ambulanse hvor ambulansepersonellet vil kjøre en til behandling på enten Hvidovre Hospital eller Skejby i Jylland.

– Det foregår i en tett dialog med Sundhedsstyrelsen (red.anm.: tilsvarer Helsedirektoratet), hvordan det skal reageres og hvor en pasient skal kjøres hen. Her fra regionen vil man nok bli kjørt til Hvidovre, hvor det står noen isolasjonsstuer parat. Her vil man så kunne ta de prøver, som det er brug for, sier Henrik Jørgensen.

Når ambulansepersonellet ankommer, så vil de være iført beskyttelsesdrakter og åndedrettsvern – og det første arbeidet med å innsamle prøver og viktige data om pasienten vil starte allerede i ambulancen på vei mot en isolasjonsstue. Beskyttelsesdraktene er lettere og enklere enn dem man bruker hvis det er mistanke om for eksempel Ebola.

Henrik Jørgensen understreker at man veldig gjerne ønsker at mulige pasienter ringer og ikke selv møter opp på en legevakt eller akuttmottak.