Hopp til hovedinnhold


Slik skal flere liv reddes

Hvert år dør 1800 mennesker av skader i Norge. Mange av dem kunne vært reddet. Blødning og blokkerte luftveier blant de vanligste årsakene til at pasienter dør.

Hvert år dør 1800 mennesker av skader i Norge. Mange av dem kunne vært reddet.

Undersøkelser har vist at omtrent hvert fjerde dødsfall etter skader kunne vært unngått. De samme undersøkelsene antyder at de fleste behandlingsfeil skjer i mottakelsen på sykehus.

Onsdag var leger og sykepleiere fra 30 norske sykehus samlet i Bergen, for å lære hva de kan gjøre bedre når de hardest skadede pasientene kommer til nettopp deres akuttmottak.

Oppdager ikke skader
Ifølge Guttorm Brattebø, seksjonsoverlege for Akuttmedisin ved Haukeland Universitetssykehus, er blødning og blokkerte luftveier blant de vanligste årsakene til at pasienter dør.

- Obduksjoner viser at pasientene kanskje hadde skader vi ikke oppdaget da vi kom til behandling. I andre tilfeller fikk de kanskje ikke behandling tidlig nok, sier han.

Brattebø mener at akuttpersonalet har mye å lære av luftfarten, der pilotene simulerer hendelser for å være forberedt på det uforutsette.

Les også: Menneskelige faktorer i team

- Vi som jobber i sykehus må også trene på det som skjer sjelden, sier han.

Trener på teamarbeid
Rune Fystro er anestesilege ved Sykehuset Innlandet i Lillehammer. Der har personalet hatt regelmessige simulatortreninger siden 2002.

Til samlingen i Bergen har han med seg reelle akuttsituasjoner som blir presentert for deltakerne. Der blir de diskutert for å finne ut om noe kunne vært gjort annerledes, bedre og mer effektivt.

- Selv om jeg har medisinsk embetseksamen betyr ikke det at jeg automatisk er god i teamledelse og kommunikasjon, sier Fystro.

Hyppig dødsårsak
Tre av ti pasienter på Akuttmottaket ved Haukeland har så alvorlige skader at det kan være livstruende. Når hvert eneste sekund teller må alle ressurser være tilgjengelige, og alle må vite hva de skal gjøre.

- Det er viktig å sørge for at alle vet hvilke rutiner som gjelder. Vi må trene på kommunikasjon på tvers av faggruppene, sier sykepleier Hilde Forshaug fra akuttmottaket på Ålesund Sjukehus.

Hun synes samlingen i Bergen er en viktig møteplass for å utveksle erfaringer og få faglig påfyll.

Samlingen i Bergen arrangeres i regi av BEST-nettverket (bedre og systematisk traumebehandling), som Guttorm Brattebø var med på å ta initiativet til for tolv år siden.

- Skader er den hyppigste dødsårsaken for personer under førti år. Dette er et viktig område å forbedre, sier han.