Hopp til hovedinnhold
Ebola-transporten av legen fra Gardermoen til Ullevål i 2014. Foto: Morten Holm


– Slik jeg vurderer det oppfyller ikke Norge kravene i de internasjonale reglene for beredskap

For åtte år siden ble det bestemt at flyplassene i Oslo, Bergen og Tromsø skal være spesielt rustet for å ta imot flypassasjerer med alvorlige smittsomme sykdommer. Men én av flyplassene har per i dag ikke en slik beredskapsplan.

– Slik jeg vurderer det oppfyller ikke Norge kravene i de internasjonale reglene for beredskap, sier smittevernoverlege i Tromsø kommune, Trond Brattland til NRK Troms.

Hver måned landet det gjennomsnittlig 775 000 passasjerer fra utlandet på norske flyplasser.

I disse dager er et av de store spørsmålene om vi kommer til å få tilfeller av det nye coronaviruset i Norge.

Mandag formiddag er hittil 81 mennesker bekreftet døde av virussmitte, alle i Kina. I tillegg har 2766 mennesker fått påvist smitte, ifølge kinesiske helsemyndigheter. Det er også oppdaget smittetilfeller i land som USA, Frankrike og Australia.

I 2012 ble tre norske flyplasser i landet utvalgt til å kunne håndtere passasjerer med alvorlige sykdommer eller spesielt smittsomme sykdommer.

Dersom personellet på et fly på vei til Norge mistenker at noen av passasjerene er smittet, skal dette flyet styre mot én av tre flyplasser.

De tre er flyplassene i Oslo, Bergen og Tromsø.

Der skal de ha nødvendig kompetanse og ressurser for å få pasientene til sykehus. De skal kunne redusere videre smittefare.

Men det er ikke på plass.

– Sånn som kravene er nå, så er det ikke gjennomførbart å ha en slik beredskap som kreves så mange andre steder enn på Gardermoen, sier Brattland i Tromsø.

– Like krav

Johan Torgersen er divisjonsdirektør i Helsedirektoratet.

Han mener både Oslo og Bergen har beredskapsplaner som gjør dem rustet til å ta imot passasjerer som man mistenker å bære smittsomme sykdommer.

– Så er vi også kjent med at planene som skulle vært laget ikke er på plass i Tromsø, sier han.

Brattland mener det bør være mulig å stille tydeligere krav til blant andre Avinor og sykehus, samt å basere beredskapsplanen på en risikovurdering. På den måten kan også Tromsø kommune få på plass en godkjent beredskapsplan.

Men foreløpig er de internasjonale kravene urokkelige.

Trond Brattland mener også det burde vært lagt penger på bordet. Det kunne gjort det mulig for Tromsø å få dette på plass.

Det har ikke Helsedirektoratet anledning til å gi dem. Ifølge Johan Torgersen er det fordi beredskapen de krever ikke skiller seg fra det som er vanlig i norske kommuner.