Hopp til hovedinnhold
Det er viktig å merke seg at det er økt forekomst av samtidige nakkeskader ved hodeskader og redusert bevissthet (10-15%) Illustrasjonsfoto: Thinkstock


Slik behandler du alvorlige hodeskader prehospitalt

Fra Ambulanseforum nr. 2 2019. Tekst: Hilde-Kristin Hovde, Helge Asbjørnsen og Terje Sundstrøm. Kontakt: tjsu@helse-bergen.no

De siste 40 årene har dødeligheten sunket. Dette skyldes først og fremst forebygging av ulykker, men også utvikling av prehospitale tjenester, traumebehandling og spesialisert sykehusbehandling.

Det er praktisk å skille mellom primære og sekundære skader på hjernen. Primære hjerneskader skjer i skadeøyeblikket, og dreier seg for eksempel om knusningsskader, karskader eller over rivning av nerveledninger i hjernen.

Disse er prinsipielt irreversible og først og fremst gjenstand for forebyggende helsearbeid som setebelter, hjelmbruk og fartsgrenser. Sekundære hjerneskader skjer etter skadeøyeblikket og er prinsipielt reversible.

Hilde-Kristin Hovde, Helge Asbjørnsen og Terje Sundstrøm.


HILDE-KRISTIN HOVDE er lege i spesialisering ved Nevrokirurgisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus.

HELGE ASBJØRNSEN er spesialist i anestesiologi, overlege ved Akuttmedisinsk avdeling og Traumesenteret, Haukeland universitetssykehus. Han jobber også på luftambulansen i Helse Bergen.

TERJE SUNDSTRØM er spesialist i nevrokirurgi, ph.d., overlege ved Nevrokirurgisk avdeling, Haukeland universitetssykehus, første amanuensis ved Klinisk institutt 1, Universitetet i Bergen og medlem av Scandinavian Neurotrauma Committee. Han er sjefredaktør for boken Management of Severe Traumatic Brain Injury som kommer i andreutgave på Springer forlag i 2019.

Bli plussabonnent å få full tilgang til alle våre artikler.