Hopp til hovedinnhold


Sleivspark fra Oslos helse- og sosialombud

Helse- og sosialombudet i Oslo bidrar til å svekke tilliten til både AMK- og ambulansetjenesten når han selv bidrar til å spre fordommer på feil grunnlag mot yrkesgrupper som jobber dag og natt for å gi befolkningen så gode tjenester som mulig, mener Roy-Tore Nilsen, Divisjonstillitsvalgt for Delta i Prehospital divisjon, Ullevål.

Av Roy-Tore Nilsen, Divisjonstillitsvalgt for Delta i Prehospital divisjon, Ullevål Universitetssykehus

- Helse- og sosialombudet i Oslo bidrar til å svekke tilliten til både AMK- og ambulansetjenesten  når han selv bidrar til å spre fordommer på feil grunnlag mot yrkesgrupper som jobber dag og natt for å gi befolkningen så gode tjenester som mulig. Ombudet, Petter Holm, skriver på ombudets nettsider om en oslokvinne, en tidligere rusmisbruker, som hevder å ha fått dårlig behandling av AMK-sentralen.

Bakgrunn: Hadde hjerneblødning - ble nektet ambulanse (uten Farah-kommentar)

Les hele saken i VG

Ifølge Holm reiser denne saken flere viktige problemstillinger, og han stiller selv spørsmål om det er slik at rusmisbrukere skal ha dårligere behandling fra helsetjenesten enn andre.

Fordommer og dårlige holdninger?
Svaret er selvsagt nei. Men Holm har mer på hjertet. Han mener at rusmisbrukere faktisk får dårligere behandling enn andre. Og man skal ikke lese mye mellom linjene for å se at han mener at dette skyldes fordommer og dårlige holdninger hos ansatte ved AMK-sentralene og i ambulansetjenesten.

Til VG Nett viser han til den såkalte ”Ali Farah-saken”, som han mener ”kan avdekke et generelt holdningsproblem til forskjellige pasientgrupper”.

Jeg må spørre Petter Holm: Hva i all verden er det som gjør at han finner grunn til å trekke frem igjen denne saken nå? Har virkelig Oslos helse- og sosialombud ennå ikke fått med seg at det foreligger flere rettsavgjørelser på at det som skjedde i Sofienbergparken var resultat av en ulykksalig feilvurdering, og nettopp ikke handlet om fordommer og dårlige holdninger?

Svekker tillit ved å spre fordommer
Petter Holm skriver at det er viktig at befolkningen har tillit til helsetjenesten. Skjønner han ikke at han selv bidrar til å svekke denne tilliten, nettopp ved selv å spre fordommer på feil grunnlag mot yrkesgrupper som jobber dag og natt for å gi befolkningen så gode tjenester som mulig?

Jeg har stor respekt for ombudets viktige oppgave. Det er bra at han behandler folks henvendelser med det alvor de fortjener. Og jeg vet med sikkerhet at de ansatte på AMK-sentraler og i ambulansetjenesten er minst like opptatt som Holm av at alle skal behandles med respekt og verdighet, og at alle skal ha så gode helsetjenester som mulig.

Gjør det vi kan, dag og natt
Hvis Holm er oppriktig interessert i hvordan ambulansetjenesten behandler pasienter, og ikke bare i å synse på svært løst grunnlag, bør han ta seg tid til å være med på en vakt – for eksempel en natt i Oslo. Det lar seg helt sikkert ordne.

Holm avslutter sin artikkel med at ”helseforetakenes formål er å yte gode og likeverdige spesialisthelsetjenester til alle som trenger det når de trenger det, uavhengig av alder, kjønn, bosted, økonomi og etnisk bakgrunn. Slik vil vi ha det, ikke bare på papiret, men også ute i Oslos gater”.

Jeg kan garantere Oslos befolkning at Deltas medlemmer og deres kolleger i ambulansetjenesten og på AMK gjør det de kan dag og natt for at dette skal være virkelighet. Og de gjør det nettopp ute i Oslos gater.