Hopp til hovedinnhold


Slakter beredskapen i Justisdepartementet

En fersk rapport slakter Justisdepartementets arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap. En rekke av 22.juli-kommisjonens anbefalinger er ikke fulgt opp, melder VG.

Rapporten, som VG har fått innsyn i, beskriver også en intern konflikt i JD, som har rast i minst 10 år, mellom Politiavdelingen og Rednings- og beredskapsavdelingen.

Det skal ha rammet arbeidet med samfunnssikkerhet i Justisdepartementet.

For første gang har regjeringen åpnet for offentlig innsyn i en intern gransking av arbeidet med beredskap og samfunnssikkerhet i regjeringssystemet, hvor departementene skal sjekkes minst hvert fjerde år.

Mangler oversikt

På to områder beskriver rapporten brudd mot kravene som regjeringen har satt til arbeidet med samfunnssikkerhet:

** JD sørger ikke for at justissektoren som helhet ivaretar et målrettet og effektivt beredskapsarbeid.

** JD har ikke oversikt over status for arbeidet med samfunnssikkerhet, som JD skal orientere regjeringen om.

Kritikken rammer justisminister Anders Anundsen (Frp), som er konstitusjonelt ansvarlig for departementet som skal være en pådriver for å styrke samfunnssikkerheten på alle områder - men som ifølge rapporten «ikke alltid klarer å implementere de samme initiativene i eget departement».

Anundsen sto selv i fremste rekke blant kritikerne av den rødgrønne regjeringens manglende beredskap etter 22.juli-angrepene.

Bekrefter interne «spenninger»
Både departementsråd Tor Saglie og justisminister Anders Anundsen bekrefter at det har vært spenninger mellom to avdelinger i Justisdepartementet, og at det kan ha hemmet arbeidet med sikkerhet og beredskap.

Begge innrømmer også at problemene ikke er løst.

Les mer om saken hos VG