Hopp til hovedinnhold


Slagrammet nordmann avvist av legesenter i Puerto Rico

Egil Hofgård (64) fra Nittedal hadde reiseforsikringen i orden da han oppsøkte det private legesenteret Atlantic Clinic i Puerto Rico på Gran Canaria med klare indikasjoner på hjerneslag. Likevel ble han avvist, skriver Canariajournalen.
Hofgård ble rammet av slag 24. januar da han gikk tur på en øde sti i fjellet sørvest på Gran Canaria sammen med kameraten Magne Holestøl.
Han ble fraktet i legehelikopter til det offentlige sykehuset Dr. Negrin i Las Palmas.
Der ble det tatt computertomografi (CT) på ham, men legene fant ikke indikasjoner på slag, og skrev ham ut igjen.
Godtok ikke forsikringsbeviset
Hofgård dro hjem, men dagen etter var tilstanden forverret. Han oppsøkte da legesenteret Atlantic Clinic i Puerto Rico.
Der ville de ikke undersøke ham fordi de ikke godtok reiseforsikringen hans.
Hofgård og hans kone Runa Hofgård måtte dermed finne seg i å oppsøke et annet legesenter i Puerto Rico, Clinica Scandinavia.
Der godtok de heller ikke kun forsikringsbeviset uten videre, slik de burde gjøre, men krevde i tillegg bevis for at forsikringen var betalt før de startet undersøkelsen.
Sykehuset ville også ha betalingsbekreftelse
Etter undersøkelsen rekvirerte Clinica Scandinavia umiddelbar innleggelse på det private sykehuset Clinica Roca i San Agustín, som er godt rustet til å behandle slagpasienter, og ambulansetransport.
Da han endelig kom fram dit, måtte Hofgård vente på behandling fordi sykehuset også krevde en bekreftelse fra forsikringsselskapet på at forsikringen var betalt – det holdt ikke å legge frem forsikringsbeviset.
– Jeg var temmelig syk da jeg kom inn til Clinica Roca. Jeg kunne ikke løfte armen og hadde ikke stemme. Antagelig fikk jeg et nytt slag i sykebilen på vei fra Puerto Rico, sier han til Canariajournalen.no.
Forstår ikke hvorfor
Hofgård synes det er vanskelig å forstå både at forsikringsbeviset ble avvist på det første helsesenteret, og at han ikke fikk skikkelig behandling med en gang han var innskrevet på Clinica Roca.
Særlig siden reiseforsikringen, som var tegnet hos Frende, var i orden.
– Jeg kan bevise at jeg var blitt vesentlig dårligere etter at jeg reiste fra Puerto Rico. Da jeg registrerte meg på Clinica Scandinavia var signaturen min som normalt, men underskriften på Clinica Roca er bare kråketær. Det var så vidt jeg klarte å skrive, sier han.
Forsinkelsene kan ha forverret skadene Hofgård fikk av slaget. Han mener også at han fikk et nytt slag etter at han ble innlagt på Clinica Roca.
I dag sitter han hjemme i Nittedal med taleproblemer, lammelser i høyre arm, dårlig balanse og problemer med svelget.
Vurderer å gå til rettssak
Hofgård er også rasende på hvordan Dr. Negrin-sykehuset håndterte ham, og kan ikke forstå at legene der ikke oppdaget hjerneslaget.
– Jeg forklarte at jeg hadde fått slag tre ganger rett etter hverandre oppe på fjellet, og hadde tydelige symptomer. De burde ha startet behandling med en gang i stedet for å skrive meg ut.
Nå vurderer Hofgård å saksøke Dr. Negrin-sykehuset.
–  Kanskje Clínica Roca også, sier han på telefonen fra Nittedal.
MRI dagen etter
Legene på Clínica Roca utførte innledende undersøkelser og CT samme dag som han kom til sykehuset, og la Hofgård inn til observasjon og nye undersøkelser.
Først dagen etter ble det utført magnettomografi (MRI), og diagnosen hjerneslag ble stilt.
– De skulle tatt magnettomografi med en gang etter CT-en, som viste spor etter blodpropper i hjernen, sier Hofgård.
Les mer om saken hos Canariajournalen