Hopp til hovedinnhold


Slagpasienter venter i timevis

Ved hjerneslag er det viktig å få helsehjelp raskt, men flere sykehus lar pasientene vente uforsvarlig lenge, mener Statens helsetilsyn. Ved sykehuset Asker og Bærum risikerer eldre slagpasienter å måtte vente i inntil seks timer før de blir mottatt ved slagenheten.

Ved hjerneslag er det viktig å få helsehjelp raskt, men flere sykehus lar pasientene vente uforsvarlig lenge, mener Statens helsetilsyn. Ved sykehuset Asker og Bærum risikerer eldre slagpasienter å måtte vente i inntil seks timer før de blir mottatt ved slagenheten, skriver VG.

Gjennomsnittlig ventetid er tre timer, ifølge Aftenposten.

Statens helsetilsyn har pekt på lovbrudd ved ni av 29 tilsyn i behandlingen av eldre med hjerneslag.

– Dette gir uakseptable ulikheter i behandlingstilbudet til en sårbar gruppe. Og det kan føre til at noen pasienter kommer ut av sykehusoppholdet med en større funksjonssvikt enn de ville hatt ved behandling på et annet sykehus, sier direktør Lars E. Hanssen i Helsetilsynet.

Les mer om saken hos VG