Hopp til hovedinnhold


Mange slagpasienter i Oslo kommer for sent til behandling

Oslo universitetssykehus bekrefter at organiseringen er en medvirkende årsak. Nå krever LHL Hjerneslag etablering av Oslo Slagsenter, ifølge en pressemelding.

Tidligere i Ambulanseforum: Tidstyver i helseforetakene – stjeler liv og helse fra slagpasienter
Les også: Vil innføre trombektomi som standard behandling for hjerneslagpasienter
En fersk oversikt fra Norsk Hjerneslagregister viser at mange slagpasienter i Oslo sammenlignet med andre steder i landet kommer senere, eller for sent, til optimal behandling ved hjerneslag.
Oslo universitetssykehus bekrefter at organiseringen er en medvirkende årsak.
Et utvalg i Helse Sør-Øst (HSØ) har konkludert med og anbefalt opprettelsen av Oslo Slagsenter; «en dør inn, flere dører ut». LHL Hjerneslag krever at pasientenes nå settes først i Oslo, og at det blir fortgang i opprettelsen av ett Oslo Slagsenter, sier generalsekretær Tommy Skar i LHL Hjerneslag.
Mer: Lang vei å gå før hjerneslagbehandling forbedres
Hvert år får om lag 12 000 personer i Norge hjerneslag. Ved hjerneslag er tidsfaktoren kritisk, mer kritisk enn ved hjerteinfarkt. Hjerneceller som ikke får blodtilførsel dør etter rundt fem minutter.
– Forskjellen på å komme tidlig og sent kan stå mellom liv og død, eller et liv med eller uten alvorlige utfall som lammelser, kognitiv svikt og behov for varig pleie og omsorg, forteller Skar.
Tre av Oslo-sykehusene ligger i nasjonalt bunnsjikt når det gjelder andelen pasienter med hjerneinfarkt (blodpropp) innlagt innen fire timer etter symptomdebut. Mens landsgjennomsnittet er 42,1 prosent, kommer Lovisenberg Diakonale Sykehus på 29 prosent, Diakonhjemmet Sykehus på 38,1 prosent og Oslo universitetssykehus (OUS) Ullevål på 38,4 prosent, ifølge tall fra Norsk Hjerneslagregister offentliggjort 13. november.
Sykehusene i Oslo er kraftig slått av sykehus som Volda med 71,7 prosent, Vesterålen med 59,5 prosent og Stavanger universitetssjukehus med 53,9 prosent.
Pasientene i Oslo ligger også i bunnsjiktet på registerets oversikt over andelen som får trombolyse (blodproppløsende middel). Fordi trombolyse gis ved Ullevål, omfatter Ullevåls statistikk også opptaksområdene til Lovisenberg og Diakonhjemmet. Mens landssnittet er på 18,1 prosent, ligger Ullevål på kun 13 prosent.
I dag er ansvaret for akutt diagnostikk og behandling av hjerneslag i Oslo delt mellom fem ulike sykehus: Akershus universitetssykehus (Ahus), Oslo universitetssykehus (OUS) Ullevål, OUS Rikshospitalet, Lovisenberg Diakonale Sykehus og Diakonhjemmet Sykehus. Pasienter bosatt i Groruddalen sendes med ambulanse til Ahus, mens pasienter fra øvrige deler av byen sendes til OUS Ullevål såfremt det har gått mindre enn fire og en halv time fra symptomdebut. Er sykehistorien på mer enn fire og en halv time sendes man til sitt lokalsykehus.
Men: Dersom undersøkelsen på Ahus, Ullevål, Lovisenberg eller Diakonhjemmet viser at det er en stor blodpropp i hjernen, så må en ny ambulanse bestilles og pasienten transporteres til Rikshospitalet. I denne «runddansen» tapes millioner av hjerneceller og verdifull livskvalitet.
I et svarbrev til LHL Hjerneslag av 20.12.2017 skriver Oslo universitetssykehus følgende:
«Organisering av slagbehandlingen i Oslo er i dag fragmentert. Mottak og behandling av hjerneslag utføres på tre sykehus fordelt på fire lokalisasjoner. Dette tror vi bidrar til at pasienter kommer senere til sykehus i Oslo enn i resten av landet, ved at det kan oppstå usikkerhet om hvilket sykehus som har ansvaret for pasienten».
LHL Hjerneslag krever endringer.
– Det kan ikke fortsette som nå, hvor det er pasientene som er taperne. All diagnostikk og initial behandling må samles fysisk ett sted for å sikre at alle pasienter får lik tilgang til eksakt diagnostikk og eventuelt trombolyse (blodproppløsende middel) og/eller trombektomi (blodproppfisking) så raskt som mulig, sier Skar.