Hopp til hovedinnhold


Slagbehandling på halvtimen

I snitt tar det nå en halv time fra en akutt slagpasient kommer inn på sykehuset i Tromsø til pasienten har fått stilt diagnose og behandling (trombolyse) er i gang. Dette raske forløpet er nå mulig fordi UNN Tromsø har samlet behandling av slag i én felles slagenhet.

I snitt tar det nå en halv time fra en akutt slagpasient kommer inn på sykehuset i Tromsø til pasienten har fått stilt diagnose og behandling (trombolyse) er i gang. Dette raske forløpet er nå mulig fordi UNN Tromsø har samlet behandling av slag i én felles slagenhet, skriver Helse Nord.

Ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) ble Slagenheten etablert som en del av Nevrologisk avdeling, Nevro- og ortopediklinikken våren 2010. Tidligere var behandling av slag fordelt på flere fagmiljøer.

- For slagpasienter som er aktuelle for trombolyse, tar det i gjennomsnitt en halv time fra pasienten kommer inn på sykehuset i Tromsø til vedkommende har fått stilt diagnose og trombolyse er igangsatt, forteller overlege Stein Harald Johnsen.

Slagenheten har nådd sitt mål vedrørende tidsbruk for denne gruppen av slagpasienter, men Johnsen understreker at fortsatt fokus på kvalitet er viktig.

Fortsatt kommer mange pasienter for sent og andelen som får trombolyse er for lav (13 % i 2010).

Les mer om saken på Helse Nords nettside