Hopp til hovedinnhold


Slag mot brystet som årsak til hjertestans

Et kraftig slag mot brystet kan gi malign hjertearytmi, også kalt commotio cordis. Det rammer gjerne unge idrettsutøvere i lagsport. En rekke tilfeller er beskrevet i USA. Tilstanden er trolig underkjent i Europa.

Et kraftig slag mot brystet kan gi malign hjertearytmi, også kalt commotio cordis. En rekke tilfeller er beskrevet i USA, mens tilstanden nærmest er ukjent i Europa. Tilstanden er trolig underkjent i vår verdensdel, skriver E E Solberg i Tidsskrift for Den norske legeforening.

Kun ett tilfelle av commotio cordis innen europeisk idrett er beskrevet de siste 50 årene, mens 224 tilfeller er registrert i USA.

Tilstanden er en av de vanligste årsakene til idrettsrelatert hjertestans hos unge i Statene. Forskjellen kan delvis forklares av høyere forekomst i typisk amerikanske idretter som baseball og ishockey. Imidlertid er ishockey og liknende idretter med risiko for hard kroppskontakt vanlig i Europa også.

En mer sannsynlig forklaring er at tilstanden er underkjent i vår verdensdel. Commotio cordis vil trolig bli vanligere også her pga. økende hastighet og intensitet i moderne idrett.

Sannsynligheten for hjertestans øker når slaget treffer over hjertekonturen og på et uheldig tidspunkt i hjertets rytmesyklus, dvs. i vulnerable del av repolariseringsfasen som på EKG ses rett før T-takken.

Akuttbehandlingen er umiddelbar hjerte-lunge-redning.

Les mer om saken i Tidsskriftet.