Hopp til hovedinnhold


– Skremmende utvikling i antibiotikaresistens

OUS har høyere forekomst av antibiotikaresistens enn resten av landet, og problemet er betydelig større ved Rikshospitalet enn ved Ullevål, skriver Dagens Medisin.

For første gang er det gjort en felles opptelling av forekomsten av antibiotikaresistente bakterier ved OUS (Ullevål og Rikshospitalet) og innen primærhelsetjenesten i Oslo.
Mer resistens enn forventet
Mens landsgjennomsnittet for antibiotikaresistens ved behandling med Ampilicilin for E-coli ligger på 42 prosent, er tilsvarende tall for Ullevål 49 prosent – og hele 58 prosent for Rikshospitalet.
Tallene er sammenlignet med landsgjennomsnittet, som årlig presentere i rapport fra NORM (Norsk overvåkingsprogram for antibiotikaresistens i mikrober).  Antibiotikaresistens er fortsatt et begrenset problem i Norge sammenlignet med andre land, men økt reisevirksomhet gjør at problemet er økende.
– De lokale tallene viser at OUS har mer resistente bakterier enn landsgjennomsnittet, og at Rikshospitalet ligger betydelig høyere enn Ullevål. Tallene er skremmende, og vi er bekymret for at utviklingen går raskt, sier Miriam Sare Ledaal ved avdeling for mikrobiologi ved Oslo universitetssykehus, som står bak rapporten.
Fredag morgen presenterte hun tallene for de ansatte ved OUS.
Les mer om saken hos Dagens Medisin