Hopp til hovedinnhold
Skremmende psykiatrioppdrag:
Usikkerhet rundt psykisk helsevern-oppdrag: Illustrasjonsfoto: Thinkstock


Skremmende rus- og psykiatrioppdrag

«Jeg hadde ikke kunnskap nok på den tiden til å vite at mennesker i psykose ikke har forutsetninger for å pakke sin egen bag», sier ambulansearbeideren Lene Himberg Krosshus. Hun ba pasienten som skulle innlegges om å pakke bagen. Den ble fylt av blant annet gullfisk, dekketøy og våpen.

Fra Ambulanseforum nr. 5 2015. Av: Live Oftedahl ved hjelp av Lene Himberg Krosshus' Eksamensoppgave i rus og psykiatri ved fakultet og helsevitenskap. Høgskolen i Buskerud.

Dette forteller Lene Himberg Krosshus i en eksamensoppgave i «Rus og psykiatri», et etter utdanningsfag for helsepersonell på Fakultet for helsevitenskap ved Høgskolen i Buskerud.

Mangelen på kunnskap om rus og psykiatri i ambulansearbeidet gjorde at hun valgte å etterutdanne seg.

Lene Himberg Krosshus

Lene Himberg Krosshus


Ambulansearbeider og sykepleier med videreutdanning i psykisk helse og rusrelaterte problemer

Jobber ved Notodden ambulansestasjon.

15 års erfaring som ambulansepersonell. Startet som lærling i Porsgrunn i 2000.

Bli plussabonnent å få full tilgang til alle våre artikler.