Hopp til hovedinnhold


Skreddersydd system for pasienten

En strømlinjeformet og mest mulig smertefri vei gjennom sykehuset, fra du blir syk til du er ferdigbehandlet. Dette målet blir lettere å nå ved hjelp av et nytt og unikt dataverktøy utviklet av St. Olavs Hospital og Hemit, skriver St. Olavs Hospital.
Elektronisk standardiserte pasientforløp (eSP) gir avdelingene en mye bedre mulighet til å se hva som fungerer – og ikke fungerer – i oppfølgingen av pasientene ved sykehuset.
Målbare verdier er bare noen tastetrykk unna, slik at kursen kan justeres underveis. For eksempel blir det enklere å se hvor i pasientforløpet det oppstår ventetid, og ha kontroll på at pasienter som har krav på behandling faktisk får det.
– Det unike med løsningen er at den samler dagsferske data. De kan brytes ned og struktureres på et svært detaljert nivå, og ikke minst følger dataene pasientens forløp i sykehuset på tvers av avdelinger. Pasienten skal få én vurdering av rettigheter, selv om behandlingen skjer i ulike avdelinger, sier helsefaglig rådgiver Jomar Staverløkk i Senter for helsetjenesteutvikling. Han har representert St. Olav i prosjektet.

– Vi kan spare penger ved å bruke eSP, men å kunne få raskere oversikt over ventelistene er viktigere. Først og fremst er det pasientene som skal tjene på dette, fordi vi blir i stand til å innføre mest mulig optimale pasientforløp.

eSP er en del av forbedringsprogrammet ved sykehuset, hvor standardisering av pasientforløp står sentralt. Verktøyet skal hjelpe sykehuset å implementere de standardiserte pasientforløpene.

Les hele pressemeldingen hos St. Olavs