Hopp til hovedinnhold


Skoleavslutning ved ambulansefagutdanningen i Hallingdal

Årets ambulansefagklasse ved Folkeuniversitetet Hallingdal avsluttet sitt skoleår med en praktisk dag onsdag 23. mai.
De kommende ambulansearbeiderne fikk bryne seg på ambulansefaglige relevante skader, sykdomstilfeller og hendelser.

– Folkeuniversitetet Hallingdal er et av få skoletilbud tilrettelagt for voksne som vil inn i ambulanseyrket, forteller de i en pressemelding til Ambulanseforum.
Gjennomsnittsalderen er rett oppunder 30 år. Rundt halvparten av kursdeltakerne har lokal tilhørighet i Hallingdal og Valdres. Resten skolependler til Hallingdal hver uke, fra både øst og vest, for å skaffe seg denne utdanningen. Kursavgiften er på 55 000 kommende år. Utdanningen er godkjent for lån og stipend via Lånekassen.

– Dette skoleårets 18 kursdeltakere er det femte kullet, som har jobbet hardt for å komme seg igjennom nåløyet med læreplass som mål. Mer enn 60 stykker har fullført ambulansefag vg2 ved Folkeuniversitetet Hallingdal i perioden 2012-2017. 2 av 3 har fått lærlingeplass rundt om ved landets helseforetak.
Opptaket til skoleåret 2018-19 er godt i gang. I april ble søkere godkjent for inntak til halv klasse. Resterende skoleplasser blir fordelt etter de to neste inntaksmøtene, hvor det neste avholdes i midten av juni og det siste i august.
– Det er med andre ord fortsatt muligheter til å få seg en skoleplass, for den som ønsker å bli ambulansearbeider via ambulansefagutdanningen i Hallingdal.

På bildene ser vi årets avgangsklasse i full aktivitet med å løse de ulike utfordringene de ble stilt ovenfor. Alt fra situasjoner som innebar mindre uhell og skader, til en større trafikkulykke.