Hopp til hovedinnhold
AMK Bergen. Foto: Live Oftedahl


Skjerper rutinene ved 113-sentralen i Bergen

Pasienter som ringer nødnummeret skal aldri bli bedt om å ringe tilbake, skriver Bergensavisen.

Bergen legevakt og akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) fikk tidligere i vår kraftig kritikk av Statens helsetilsyn etter å ha avvist en pasient.
I april i fjor prøvde en mann (57) flere ganger å få kontakt med både legevaktsentralen i Bergen og AMK på telefon. Han fortalte om sterke magesmerter.
Mannen fikk aldri hjelp, og ble funnet død i sitt eget hjem dagen etter.
Statens helsetilsyn konkluderte med at Bergen legevakt og AMK ved Helse Bergen har opptrådt uforsvarlig, både med tanke på håndteringen av den aktuelle hendelsen, men også når det gjelder organiseringen av sine tjenester.
SKJERPER 113-RUTINER
Nå har de skjerpet rutinene.
I et fersk brev fra Helse Bergen fremkommer det at en ny samarbeidsavtale mellom AMK og Bergen legevakt er under utarbeidelse for å avklare overtakelse, oppfølgingsansvar og dokumentasjonsplikt ved ansvarsoverføring mellom de to helseinstansene.
Blant annet skal AMKs prioriterte nummer til legevakten i større grad benyttes. Dette skal besvares raskt.
– En akutt syk pasient som ringer 113 skal ikke lenger selv bli bedt om å ringe legevakten. Nå skal våre operatører sette pasienten direkte over dit, sier Guttorm Brattebø, leder for akuttmedisinsk seksjon i Helse Bergen.
Disse pasientene skal ikke risikere å måtte sitte i telefonkø.
ØKT KONTROLL AV LYDLOGGER
Det er i dag rundt 50 personer som jobber i AMK. De som jobber her har medisinsk utdannelse enten som autorisert ambulansearbeider, eller som sykepleier. For å jobbe i sentralen kreves minst to års erfaring fra akuttmedisin.
Nå skal lydloggene til hver enkelt oftere gjennomgås.
– Vi har sjekket lydlogger tidligere også, men nå intensiverer vi arbeidet. Eksempelvis tar vi de siste tyve samtalene som en operatør har hatt, og hører på dem. Så får vedkommende tilbakemelding på hva som er bra, og hva som må gjøres bedre, sier Brattebø til BA.
I løpet av sommeren vil operatørene få tilgang til en elektronisk hjelpeprogram som de kan bruke når de spør ut ved innringerne. I dag benytter de en bok.
Les mer om saken hos Bergensavisen