Hopp til hovedinnhold


Skjerper kravene til kompetanse på legevakten

- Kommunene har ikke nok leger med oppfylt kompetanse slik den nye akuttforskriften krever.  De må skaffe seg disse legene, sier Steinar Hunskår til Dagens Medisin.
I regjeringens forslag til ny akuttforskrift foreslås det at kompetansekravene til blant annet leger i kommunal legevakt skjerpes.
Akuttforskrift-forslaget var gjenstand for debatt da Norsk sykehus og helsetjenesteforening avholdt høringskonferanse om forskriften i Oslo torsdag.
Krever kompetanse
Her la Rune Hallingstad, fagleder for Samhandlingsreformen i KS, fram resultatene av en questback-undersøkelse utført blant landets interkommunale legevakter og kommuner.
Disse ble spurt om hvor mange av deres leger som har den formelle kompetansen som kreves i den nye akuttforskriften:
Kun en av 10 interkommunale legevakter oppgir at de har leger med tilstrekkelig formell kompetanse – altså den kompetansen som kreves i forslaget til ny akuttforskrift, ifølge undersøkelsen, der 249 kommuner - 58 prosent, og 65 interkommunale legevakter - 59 prosent, svarte i undersøkelsen, ifølge Hallingstad.
– Kommunene må handle
Professor ved Universitetet i Bergen, Steinar Hunskår, er leder for Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (Nklm). Han er ikke overrasket:
–  Det er derfor hele argumentasjonen for kompetansekrav er kommet. Vi må rett og slett hjelpe kommunene til å stille noen krav. Og så må de handle deretter sier Hunskår til Dagens Medisin.
– Og et godt eksempel, som kan gå parallelt, er: Hvorfor har vi to utdannede ambulansepersonell i ambulansen? Fordi vi fikk det som et forskriftskrav med overgangsordninger. Da handlet sykehusene. Nå må kommunene handle, sier han.
Les mer om saken hos Dagens Medisin