Hopp til hovedinnhold
Ambulansepersonell i arbeid inne i ambulanse.
Ambulansepersonell i arbeid inne i ambulanse. Illustrasjonsfoto: Thinkstock


Hva skjer fra Helse- og omsorgsdepartementets side i autorisasjonsspørsmålet til bachelor paramedic-studentene?

Helse- og omsorgsdepartementet opplyser at spørsmålet om en ny autorisasjon som paramedic skal opprettes, oversendes til Helsedirektoratet innen kort tid.
 

Les også: Bør det opprettes en egen paramedic-autorisasjon?

Autorisasjonskontoret, som nå ligger som en avdeling i Helsedirektoratet, skal komme med en tilråding om det bør opprettes en ny autorisasjon som paramedic eller ikke.

Departementet opplyser at det må en lovendring til før en eventuell paramedic-autorisasjon kan bli virkelighet. En lovendring har høringstid på minimum tre måneder.

Det innebærer trolig at en eventuell ny paramedic-autorisasjon neppe er på plass når bachelorstudentene på preshospitalt arbeid – paramedic på Høgskolen i Oslo og Akershus går ut til våren.

Her er våre spørsmål og departementets svar:

Hva skjer fra HODs side i saksbehandlingen av en ny paramedic-autorisasjon? Hvilke løsningsalternativer har man for studentene som går ut om kun noen måneder? Vil de få autorisasjon som ambulansearbeidere? Vil det opprettes en ny autorisasjon paramedic? Eller ender de opp i intet? 
– Som kjent foreslo arbeidsgruppen som i juni 2014 la fram Kompetansebehov i ambulansefag at man på bakgrunn av bachelorutdanning i ambulansefag får autorisasjon som ambulansearbeider.

Hva er saksgangen for å få opprettet en ny autorisasjon?
– Departementet får med jevne mellomrom henvendelser fra yrkesorganisasjoner som ønsker at deres profesjon eller yrkesgruppe skal bli omfattet av helsepersonellovens autorisasjonsordning.
Vanlig saksbehandling i disse sakene er at departementet foretar en foreløpig vurdering av henvendelsen internt, og at saken deretter blir oversendt Helsedirektoratet for vurdering og tilråding. Henvendelsen fra Delta av 5. juli 2016 vil bli behandlet på samme måte. Departementet tar sikte på oversendelse til Helsedirektoratet i løpet av kort tid (Ambulanseforums uthevelse).
På bakgrunn av direktoratets vurdering og tilråding vil departementet ferdigbehandle henvendelsen om autorisasjon.

Dersom man etter dette kommer til at en ny personellgruppe skal autoriseres i henhold til helsepersonelloven, vil dette normalt betinge en lovendring.

Før slik lovendring kan foreslås for Stortinget vil saken måtte sendes på ordinær høring (minimum tre måneder). Vi presiserer at vi med dette ikke har tatt stilling til om det i denne saken vil bli foreslått slik lovendring.