Hopp til hovedinnhold


Skifter ikke ut nedslitt utstyr

Ambulansene i Alta er straks utslitte. Reservebilene har nesten 500.000 kilometer på telleren – over 200.000 mer enn det som tidligere var tillatt.

Ambulansene i Alta er straks utslitte. Reservebilene har nesten 500.000 kilometer på telleren – over 200.000 mer enn det som tidligere var tillatt, skriver Altaposten.

Da private drev ambulansetjenesten var grensen for bruk av sykebilene 300.000 kilometer. Dersom dette ikke ble overholdt, vanket det trussel om bøter. Men Helse Finnmark har endret på kravene etter at de selv overtok ambulansedriften.

Sikkerhnetsrisiko

Ambulansesjåførene i Alta er normalt ikke redde for å si fra om arbeidsforholdene. Nå er det imidlertid ingen som trykker på for å klage, men det reises likevel spørsmål ved om ikke de utslitte bilene utgjør en sikkerhetsrisiko for pasientene – samt for sjåførene og medisinsk personell forøvrig.

Sjåførene Altaposten har snakket med uttrykker undring over at Helse Finnmark kan tillate bruk av ambulanser som er kjørt så mye. Den ene av reservebilene er kjørt 454.000 kilometer og har vært reservebil i mer enn ett år.

- Modne for teknisk museum

At bilene er modne for teknisk museum, som en uttrykker det, understreker alvoret i situasjonen.

– Bilene er rett og slett ikke trygge nok som utrykningskjøretøyer, mener en sjåfør Altaposten har snakket med.

Flere av sjåførene forteller om episoder der de eldste reservebilene plutselig stanser under utrykning. Flere ganger har dette skjedd, og medfører av ambulansesjåførene må restarte hele systemet på bilen. En av sjåførene sier folk har spurt dem om de bare leker seg enkelte ganger, der de kommer med blålys og sirene, for så plutselig å stanse.

To av ambulansene som Helse Finnmark har latt Finnmarks største by få råde over, er stort sett alltid opptatt med transporter mellom Hammerfest sykehus og Alta helsesenter. Det betyr at kun èn ambulanse er igjen som beredskap i byen med 19.000 innbyggere.

Les hele saken i Altaposten