Hopp til hovedinnhold


Skiftarbeid gir tidligere aldring av hjernen

Skiftarbeidere gjør det dårligere enn andre på en test som måler svekking av tenkeevnen, ifølge Forskning.no.

Det viser en studie fra universitetet i Uppsala som er publisert i Neurobiology of Aging. Forskere har mistenkt at skiftarbeid kan føre til kognitive forstyrrelser hos mennesker, men hittil har bevisene spriket.
Forskerne brukte en test som er vanlig for å undersøke svekket evne til å analysere og konsentrere seg. De fleste bruker lengre tid på å fullføre testen, jo eldre de blir.
Men i tillegg fant forskerne ut at deltakerne over 45 år løste oppgavene tregere hvis de jobbet skift.

Rangerte tall og bokstaver

Testen som ble brukt, er den kalt stifinner-testen, ifølge en pressemelding fra det svenske universitetet.
Testen består av to deler. Første del går ut på at deltakerne skal plassere sirkler merket med tall fra 1 til 25 i stigende rekkefølge på en dataskjerm.
I del to må deltakerne veksle mellom sifre og bokstaver i stigende rekkefølge. Det vil si at de skal lage en liste som ser slik ut: 1, A, 2, B, 3, C og så videre.
– Denne testen er relevant for det virkelige arbeidsliv, hvor man gjerne må håndtere ulike beskjeder samtidig, sier Christian Benedict til forskning.no.
Han er dosent ved institutt for nevrovitenskap ved Uppsala Universitet og står bak studien.

Seks prosent tregere

Forskerne tok tiden som deltakerne brukte på å løse oppgavene, og delte deretter deltakerne inn i to grupper etter om de jobbet skift eller vanlig dagtid.
Skiftarbeidere løste oppgavene fire sekunder tregere enn andre.
– Selv om det høres lite ut, er forskjellen ganske stor i forhold til at alle brukte i snitt 60 sekunder på å løse testen, forklarer Benedict til forskning.no.
Skiftarbeidere brukte over seks prosent lengre tid på oppgavene.
– Kan man si at de eldes raskere?
– Ja, det er en måte å si det på, bekrefter han.
Deres evne til å løse oppgaver raskt, reduseres noe. Slik hjernen normalt svekkes med alderen, og man trenger noe mer tid på å løse oppgaver, sier nevrologen Benedict.

Tar fem år å bli normalt rask

Også personer som hadde jobbet turnus i løpet av de siste fem årene, presterte dårligere.
Tidligere turnusarbeidere som hadde sluttet med det for mer enn fem år siden, var like raske som gruppen som ikke arbeidet skift.
Det tyder på at det kan ta minst fem år for tidligere skiftarbeidere å gjenopprette de hjernefunksjonene som er nødvendig for å utføre testen.

Ekstra viktig med sunn livsstil

Benedict understreker at skiftarbeidere kan motvirke de uheldige virkningene av skiftarbeid.
– Samfunnet er jo avhengig av skiftarbeid, spesielt i helsesektoren. Men for skiftarbeidere er det ekstra viktig å mosjonere, ha et sunt kosthold, og sørge for nok søvn på en naturlig måte. Vi ser at de som mosjonerer og lever sunt, presterer bedre, sier han.
Forskerne brukte data fra omtrent 7000 individer som deltok i den svenske studien EpiHealth. Deltagerne var mellom 45 og 75 år.
Les mer om saken hos Forskning.no