Hopp til hovedinnhold


Skåne kan få en ambulanse mot selvmord

En ambulanse som rykker ut på selvmordsalarm. Det kan bli virkeligheten i Region Skåne, skriver Svt.se (Sveriges Television).

Beredskapen for primærhelse, psykiatri og tannhelse, PPT, har stilt seg bak et forslag til et pilotforsøk.
Ambulansen ser ut som en vanlig ambulanse, men i stedet for båre er det seter. Den skal bemannes med sykepleiere som har utdanning i psykiatri.
– Håpet er at traumatiske hendelser skal bli færre, og at personer med psykisk helse skal slippe å bli ført direkte til psykiatriakutten. De skal få behandling og tas imot på en stille og rolig måte, sier regionrådet Anders Åkesson (MP) till Lokaltidningen.
Lignende såkalte psykambulanser finnes allerede i Västra Götalandsregionen, samt i Stockholm.
For at ambulansen ska bli virkelighet i Skåne, trengs en beslutning i Hälso- och sjukvårdsnämnden.
Les mer om saken hos Sveries Television