Hopp til hovedinnhold
Hjerte-lungeredning.
Hjerte-lungeredning. Gode kompresjoner er viktig. Illustrasjonsfoto: Thinkstock


Forskning på akuttmedisin - manuelle kompresjoner vs. mekaniske, nakkeskader i Norge, sepsis med mer

Scandinavian Journal of Trauma Resuscitation and Emergency Medicine publiserer jevnlig forskning som er åpent tilgjengelig for alle på sjtrem.com. Her oppsummerer vi noen artikler som har vært publisert det siste året.

Fra Ambulanseforum nr 1. 2013. Tekst: Live Oftedahl

Mekaniske vs. manuelle kompresjoner prehospitalt

En gjennomgang av 88 studier som ser på om mekaniske kompresjoner høyner overlevelse og bedrer utkommet for hjertestanspasienter fant at bare 10 studier var gode nok til at det var interessant å se videre på deres konklusjoner, og bare en studie hadde Level 1 evidens.

Forfatterne Marcus Ong et al konkluderer med at foreløpig er det ikke noen gode studier som støtter eller avviser at bruken av mekaniske kompresjoner er bedre enn manuelle.

Mekaniske kompresjoner kan redusere antall avbrudd i kompresjoner, men noen av studiene indikerer også at det nevrologiske utkommet kan forverres.

Bli plussabonnent å få full tilgang til alle våre artikler.