Hopp til hovedinnhold


«Skandalehelikoptrene» har vært nærmest utilgjengelig for redningstjenesten så langt i år

Hovedredningssentralen har hatt over 2 500 oppdrag så langt i år i nord. I kun syv av dem har de fått hjelp fra NH90-helikoptrene, skriver NRK Troms.

– Slik situasjonen er i dag får vi lite hjelp fra dem. De er lite operative. Vi benytter dem når de er tilgjengelige og vi har en hendelse, men det har vært lenge mellom de gangene så langt i år, sier Tore Wangsfjord, redningsinspektør for Hovedredningssentralen (HRS).
Fredag hadde de hatt 2 514 redningsoppdrag, bare i Nord-Norge. HRS har ikke tall på hvor mange av oppdragene det er brukt helikopter, men bekrefter at det ikke gjelder alle. I syv av oppdragene har de bedt om hjelp fra Forsvarets nye NH90-helikoptre.
Wangsfjord forteller at de gjerne skulle benyttet seg av helikoptrene ved flere anledninger.
– Den dagen NH90-helikoptrene er fullt operative, vil de være et viktig bidrag, sier han.
Eirik Stueland i Luftforsvaret innrømmer at de ikke har fylt oppdraget sitt helt.
Forsvarsdepartementet bestemte seg for å bestille 14 NH90-maskiner i 2001. Seks helikoptre skal Sjøforsvaret bruke, mens Kystvakten får åtte.
Per i dag har Forsvaret fått seks helikoptre som er i en foreløpig versjon, i tillegg til to helt ferdige helikoptre.
I forrige uke sto alle NH90-helikoptrene på bakken. Forklaringen er svakheter i rutiner og prosedyrer.
Les mer om saken hos NRK