Hopp til hovedinnhold


Skal utrede AMK-organiseringen

Helse Nord skal utrede hvor mange AMK-sentraler det skal være i regionen. Bakgrunnen for utredningen er at det skal innføres nytt nasjonalt nødnett, melder Helse Nord.
Utredningen skal gjøres av en prosjektgruppe med deltakere fra helseforetakene, brukerrepresentant og tillitsvalgt. Arbeidet starter i slutten av august og skal overlevere rapport 31. november 2013.
Prosjektet skal utrede tre modeller:

  1. Dagens modell med 5 AMK-sentraler i regionen
  2. Modell med 2 AMK-sentraler i regionen
  3. Modell med 1 AMK-sentral i regionen

Hvorfor?

Nytt nasjonalt nødnett skal være i drift i Nord-Norge i løpet av 2014-2015. Dette representerer et tidsskille i teknologi og medfører store investeringer.
- Det er på denne bakgrunn nødvendig og naturlig å utrede om nytt nødnett skal implementeres i dagens fem AMK-sentraler, eller om strukturen bør endres, sier nytilsatt prosjektleder for utredningen, Trine P. Haugen.
Haugen er til daglig avdelingsleder i akuttmedisinsk klinikk i Nordlandssykehuset Vesterålen.
Les mer om saken hos Helse Nord