Hopp til hovedinnhold
Jørgen Nilsen orienterte torsdag ledergruppen om at han går over i ny rolle i Finnmarkssykehuset. Foto: Eirik Palm/Finnmarkssykehuset.
Jørgen Nilsen orienterte torsdag ledergruppen om at han går over i ny rolle i Finnmarkssykehuset. Foto: Eirik Palm/Finnmarkssykehuset.


Skal sikre omstillingen i Vest-Finnmark

En permanent effektiviseringsgevinst på 38 millioner kroner har ligget til grunn i byggeprosjektet av det nye sykehuset for Vest-Finnmark.

Jørgen Nilsen kom fra stillingen som klinikksjef ved Prehospitale tjenester da han i 2022 startet som klinikksjef ved Hammerfest sykehus. Nå går han av som klinikksjef for å jobbe på det nye sykehuset for Vest-Finnmark. Der skal han jobbe med omstilling, utvikling og gevinstrealisering ved det nye sykehuset, skriver Finnmarkssykehuset i en pressemelding.

– Finnmarkssykehuset er i en krevende omstillingsprosess med store endringer i raskt tempo. Samtidig forbereder vi innflytting i nytt sykehusbygg, der et av de viktigste målene er å hente ut effektiviseringsgevinster, til beste for pasientene, de ansatte og helseforetaket. Dette gjør at jeg nå finner det riktig å gi stafettpinnen videre til ny toppleder ved Hammerfest sykehus, slik at jeg utelukkende kan jobbe med at Finnmarkssykehuset når målet med å hente ut alle gevinster i nytt og moderne bygg, sier Nilsen i pressemeldingen.