Hopp til hovedinnhold


Nødetatene skal samarbeide tettere

- Alle skal få den hjelpen de har behov for, forsikrer lederne for politiet, brann og AMK i Ålesundområdet.

- Alle skal få den hjelpen de har behov for, forsikrer lederne for politiet, brann og AMK, ifølge Sunnnmørsposten.

Bakgrunn: Brannledere slår alarm om manglende varsling

Les også: Sprik i nødloggene

Etter to drukningsulykker og en nestenulykke, der en mann lå nesten en og en halv time i vannet før han blir funnet, har nødetatene for brann, politi og helse tatt grep for å sikre at publikum får best mulig hjelp i nødsituasjoner.

Nødmøte

Mandag møttes lederne for de tre nødetatene. Til stede var leder for Fellesoperativ enhet (112), Kjell-Ove Fjærhaug, brannsjef Geir Thorsen (110) og Hans Joakim Riise (113), samt et titalls personer på operativt nivå. Der ble de mye medieomtalte hendelsene i Gåseidvika og Olsvika i forrige måned gjennomgått.

Likevel mener de at saken er medieskapt:

- Alt kan videreutvikles og vi kan alltid bli bedre. Folk skal være trygge. De skal få hjelp og ingen skal uroe seg. Det er skapt et bilde gjennom media at det er dårlig samarbeid og rutiner. Dette er et feilaktig bilde og stemmer ikke med etatenes egne erfaringer, skriver lederne i nødetatene i pressemeldingen.

De setter likevel i verk flere tiltak for å bedre samarbeidet.

  • Egne kurs for hvordan man skal samarbeide på skadested.
  • De ansatte i de ulike nødetatene skal hospitere hos hverandre.
  • De operative lederne på skadestedet og i nødmeldingssentralene skal møtes for å evaluere ulykker for å se om rutinene fungerte slik de skal.
  • Det skal arrangeres egne fagdager for å lære om hvilke ressurser hver enkelt etat råder over, hvilke beredskapsoppgaver de har og nye tekniske og taktiske arbeidsmetoder.

Les mer om saken i Sunnmørsposten