Hopp til hovedinnhold


Skal hjelpe 28.000

På ettermiddags- og kveldstid er det bare én ambulanse i Røyken og Hurum. – For svakt, mener kommunene.

På ettermiddags- og kveldstid er det bare én ambulanse i Røyken og Hurum. – For svakt, mener kommunene, ifølge Drammens Tidende.

Mens det på dagtid er to ambulanser stasjonert på Sætre, er det kun én der både på ettermiddagen, kvelden, natten og i helgene.

Det mener rådmennene i de to kommunene er for svakt.

– Hurumhalvøya sliter med det dårligste ambulansetilbudet i Buskerud. Det bekymrer meg. Og nå som det pågår en nasjonal debatt om lokalsykehus, så bør ambulansetilbudet få mer oppmerksomhet, sier Georg Smedhus, rådmann i Røyken kommune.

Han og Hurum-rådmann Gudmund Wasmuth Notøy mener det både er for mange innbyggere og for store avstander på Hurumhalvøya til at kun en sykebil skal dekke hele området.

Rådmennene sier de flere ganger har tatt opp ambulansetilbudet med Vestre Viken, uten at det har gitt noe resultat.

Les mer om saken i Drammens Tidende