Hopp til hovedinnhold


Skal hindre infosvikt

Nettbaserte kjernejournaler med pasientopplysninger skal lette informasjonsflyten i helsevesenet. Andre runde i prøveprosjektet som skal sikre alle nordmenn digitale journaler, er i gang og helseministeren er storfornøyd, ifølge NRK Rogaland.
– I dag har sykehuset sin journal, som ikke er delt med legevakten, som ikke er delt med ambulansen. Det er informasjon fra det ene leddet, som ikke er tilgjengelig for det andre, sier overlege ved Stavanger legevakt, Tom Ole Dalsrud.
Verktøyet gir helsepersonell raskt innsyn i pasienten sin medisinske journal. Den samler de viktigste opplysningene, som allergier og lignende.
– Å få en felles plattform med kritisk informasjon og annen helseinformasjon gjør at alle leddene kan gjøre riktig behandling på et tidligere tidspunkt. Dette vil komme pasienten til gode. Vi trenger dette i veldig stor grad. Dette vil gjøre mitt arbeid enklere og mer kunnskapsbasert. Det blir lettere for meg som lege å ta de riktige beslutningene.
Fra og med i dag kan innbyggerne i Stavanger, Sola og Randaberg registrere de viktigste helseopplysningene sine i en kjernejournal på nettet. Dermed får helsepersonell den viktigste informasjonen, enten pasienten er på sykehus, legevakt eller hos fastlegen.
– Rask tilgang til grunnleggende og avgjørende helseopplysninger kan redde liv og forhindre feilmedisinering. Derfor er kjernejournal et viktig verktøy i en akuttmedisinsk situasjon, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).
Prosjektet er et steg mot helseministerens mål om en journal per innbygger i framtiden.
Les mer om saken hos NRK