Hopp til hovedinnhold


Må svare for nødnettprosjektet - igjen

Stortingets kontroll- og konstitusjonkomité er enstemmige: Regjeringen må svare om omstridt milliardprosjekt, ifølge Aftenposten.
For seks milliarder kroner skal brann, politi og helsevesen få et nytt riksdekkende radiosystem, men prosjektet har vært preget av en rekke utfordringer skriver Aftenposten:

Krever svar

Aftenposten har også belyst at viktig informasjon kan ha blitt holdt tilbake fra Stortinget.
Nå krever de folkevalgte mange og klare svar fra Justis- og beredskapsminister Grete Faremo (Ap) om den største IKT-investeringen i norsk historie.
Dekningskvalitet, funksjonalitet, evne til dataoverføring, kostnader, Motorolas rolle og teknologivalget er blant temaene politikerne krever å få vite mer om.
Les mer om saken hos Aftenposten