Hopp til hovedinnhold


Sjokkert over fagprosedyrer

Sykepleier Karin Borgen har undersøkt fagprosedyrene for ulike behandlinger ved 30 sykehus. - Vi ble sjokkert da vi så tilstanden, sier Borgen, som nå koordinerer arbeidet med å rydde opp i fagprosedyrene.

Sykepleier Karin Borgen har undersøkt fagprosedyrene for ulike behandlinger ved 30 sykehus. - Vi ble sjokkert da vi så tilstanden, sier Borgen, som nå koordinerer arbeidet med å rydde opp i fagprosedyrene, skriver Dagens Medisin.

(Apropos ambulansetjenestenes mom'er, tiltakskort og prosedyrer:)

I sommer ble det iverksatt en undersøkelse av tilstanden ved norske sykehus når det gjelder prosedyrer for hvordan behandling skal gjennomføres. Det viste seg at det var 38.115 prosedyrer i 30 helseforetak.

- Resultatene av undersøkelsen var oppsiktsvekkende. Vi fant ut at fagprosedyrene ikke ligger tilgjengelig på internett, og at hele 80 prosent av helseforetakene sier at de ikke koordinerer fagprosedyrer med andre foretak, sier Karin Borgen, som er intensivsykepleier og koordinator for kunnskapsbasert praksis ved Oslo universitetssykehus.

Hun er nå også ansatt i Kunnskapssenteret for å koordinere arbeidet med å rydde opp i fagprosedyrer ved norske sykehus.

Utdaterte fagprosedyrer
Borgen fant fagprosedyrer som ikke var mulig å utføre i klinikken, fagprosedyrer som hadde referanser som ikke hadde noe med innholdet å gjøre - og 15 år gamle fagprosedyrer uten referanser. - Vi fant også forskere og professorer som refererte til svært dårlige forskningsartikler når de ga anbefalinger i fagprosedyrene.

Mange sykehus hadde sågar helt ulike prosedyrer på de ulike avdelingene - for samme behandling.

Prosedyrer for hvordan behandling skal gjennomføres, skal egentlig være nedfelt skriftlig på hver enkelt avdeling. - Men noen avdelinger hadde ikke prosedyrer i det hele tatt. Mange hadde ikke oppdateringsrutiner, og veldig få hadde rutiner for hvordan de skal lage fagprosedyrer. Det var et eneste rot, sier Borgen.

Tilfeldige prosedyrer
Det var også tilfeldig hvorvidt prosedyrene ble brukt eller ikke.

Det har ikke vært noen delekultur for fagprosedyrer i sykehusene. - Noen har solgt fagprosedyrer til andre sykehus. Kommersiell aktivitet når det gjelder fagprosedyrer, er en uting. Vi bør samarbeide om å få en helsehåndbok på nett som vi kan forsyne oss av alle sammen, sier Borgen.

Nå jobber Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten sammen med Sykehuset Innlandet (SI) og Ullevål med å samle kvalitetssikrede, forskningsbaserte prosedyrer gjennom et landsdekkende nettverk. Klinikere og forskere jobber sammen om dette.

- Nå har ledere ved flere sykehus sett hva dette kan gi av kvalitetsheving og effektiv ressursutnyttelse i sykehusene, sier Borgen.

Sjokkerende mye dårlig forskning
Akkurat nå er Borgen på vei til biblioteket for å undersøke hvordan man best gir væske til traumepasienter, fra det øyeblikket pasienten kommer til intensivavdelingen.

- Vi støvsuger forskningsverdenen for resultater om et spørsmål eller tema. Så vurderer vi det vi finner. Det finnes sjokkerende mye dårlig forskning. Det som er av god nok kvalitet, legger vi systematisk inn i et flytskjema i en prosedyre, før vi underviser og veileder kolleger slik at alle tar dette i bruk, forklarer Borgen.

Det er viktig at erfarne klinikere fra alle relevante faggrupper deltar i utarbeidelsen: - Da får du et eierforhold til resultatet, du får innlemmet faglig erfaring som et element i prosedyren - og du får laget fagprosedyren slik at den kan gjennomføres i praksis, påpeker hun.

Samarbeid på tvers
Prosedyrene skal etter hvert samles i Helsebiblioteket og bli tilgjengelig for alle. Hittil har Helse Vest og Helse Sør-Øst meldt seg inn i nettverket. Ullevål og Sykehuset Innlandet har begynt arbeidet med å utarbeide prosedyrer, men etter hvert skal også andre sykehus delta.

Les mer om saken i Dagens Medisin!