Hopp til hovedinnhold


Sjekklister reduserer feilbehandling

Overdreven tro på egen hukommelse blant helsepersonell går utover pasientenes sikkerhet. Sjekklister gir tryggere pasientbehandling, viser forskning fra UiB. Det skriver UiBs nettavis På Høyden 

 

Har du noen gang kommet hjem fra sykehuset med en gjenglemt saks i magen? Dette skyldes sannsynligvis at kirurgen hadde klokketro på en perfekt hukommelse.

Uheldige hendelser rammer mange pasienter på norske sykehus. Tidligere studier viser at dette sjelden skyldes faglig inkompetanse. I stor grad handler det om en overdreven tro på hukommelsen. Ny forskning fra UiB viser at sjekklister kan redusere ffaren for feilbehandling. 

– Studien viste at sjekklister er et billig, effektivt og anvendelig verktøy for å redusere uønskede hendelser og dødsfall på sykehus, sier anestesilege Øyvind Thomassen i Norsk luftambulanse som snart disputerer ved Institutt for kirurgiske fag, UiB.

Bedre forberedt
Som del av sitt doktorgradsarbeid utviklet og innførte Thomassen en 26-punkts sjekkliste som ble anvende før pasienter ble lagt i narkose før operasjon. Det er snakk om samme type punktlister som piloter bruker før avgang. Sjekklisten ble brukt på 500 pasienter ved Haukeland universitetssykehus. Leger og sykepleiere ble intervjuet i etterkant. 

Thomassens forskning viste at antallet ganger der narkoseteamet ved Haukeland universitetssykehus ikke var optimalt forberedt sank fra 30 prosent til 10 prosent dersom helsepersonellet brukte sjekklister før behandling.

– Bruken av sjekklistene førte til at legene ble bedre forberedt, avdekket flere mangler og ble bedre i stand til å takle uventede hendelser. Dette kan ha reddet liv, sier han. 

Les hele saken her