Hopp til hovedinnhold


– Sivile helikoptre til halve prisen

Sivile kan drifte redningstjenesten bedre, og til halve prisen av Forsvaret, mener helikopterekspert Per Gram som tidligere var medlem av Justisdepartementets helikopterfaglig forum.

Sivile kan drifte redningstjenesten bedre, og til halve prisen av Forsvaret, mener helikopterekspert Per Gram som tidligere var medlem av Justisdepartementets helikopterfaglig forum ifølge Teknisk Ukeblad.

– Sivile vil gjøre en like god jobb som 330-skvadron til halve prisen. Det er min påstand inntil det motsatte er bevist. Jeg har etterlyst kostnadsvurderinger, men ingen tør å be om å få gjort den jobben. Svaret er nemlig opp i dagen, sier Gram til Teknisk Ukeblad.

Regjeringen har alt bestemt at redningstjenesten også i framtida skal drives av Forsvaret.

Direktør Torbjørn Lothe i NHO Luftfart tok opp det at den andre eksterne kvalitetssikringen anbefalte en revurdering av hele operatørkonseptet fordi de ikke ser noen dokumentert samfunnsøkonomisk nytteeffekt av å ha Forsvaret som operatør.

– Dette blir avfeid i proposisjonen uten substansiell begrunnelse. Det er oppsiktsvekkende og gjør at man fatter en beslutning på mangelfullt grunnlag. Det er spesielt alvorlig fordi KS2 er unntatt offentlighet, slik at allmennheten er avskåret fra å se hva slags vurderinger som er lagt til grunn, sa Lothe på høringen.

På høringen deltok også stiftelsen Norsk Luftambulanse.

De ønsker ikke å ha noen formening om hva slags redningshelikopter som skal anskaffes. De konstaterer kun at dersom de største velges, vil dette etter deres mening påvirke ambulansetjenesten og ha som konsekvens at også deres flåte må endres.

Les mer om saken og se på kommentarfeltet hos Teknisk Ukeblad