Hopp til hovedinnhold


Simuleringsbasert trening og evaluering i legehelikoptertjenesten

En ny studie viser at piloter og redningsmenn trener og blir evaluert hyppigere enn leger, i den norske legehelikoptertjenesten, ifølge UniHelse.
I en ny studie fra forskere ved, blant andre, Stiftelsen Norsk Luftambulanse, Universitetet i Bergen, Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Universitetet i Stavanger og Oslo Universitetssykehus, søker en å dokumentere omfanget av simuleringsbasert trening og evaluering av syv generiske, ikke-tekniske ferdigheter blant crewmedlemmer i den norske legehelikoptertjenesten.
Studien er en elektronisk og papirbasert tverrsnittsundersøkelse blant alle leger, redningsmenn og piloter som jobbet i den norske, sivile legehelikoptertjenesten i perioden mai-juli 2012.
Hovedfunn:

  • Studien indikerer mangel på simuleringsbasert trening og evaluering av slik trening blant personell som jobber i legehelikoptertjenesten.
  • Piloter og redningsmenn trener, og blir evaluert, hyppigere enn leger
  • Samtlige crewmedlemmer jobber lange vakter, men får begrenset trening i hvordan de kan takle fatigue.
    Studien er publisert i Emergency Medicine Journal, okotober 2014.

Les hele studien her: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25344577
Les mer om saken hos UniHelse