Hopp til hovedinnhold


Simulering redder liv

Mer simulering i reelle omgivelser og på tvers av profesjoner vil gi morgendagens helsepersonell trening i å kommunisere godt. Svikt i teamarbeid og kommuniksjon er årsaken til 70 prosent av uønskede hendelser i helsevesenet.

Mer simulering i reelle omgivelser og på tvers av profesjoner vil gi morgendagens helsepersonell trening i å kommunisere godt, skriver Forskning.no.


– God kommunikasjon kan være avgjørende for pasientens liv og helse, sier Ingunn Aase, universitetslektor ved Universitetet i Stavanger (UiS).

Ifølge UiS-forskeren viser forskning fra USA nemlig at svikt i teamarbeid og kommunikasjon er årsaken til 70 prosent av alle uønskede hendelser i helsevesenet.

– Mange vil hevde at simulering er et av de viktigste tiltakene for å redusere antallet uønskede hendelser, sier Aase, som i doktorgraden sin retter blikket mot trening i team på tvers av profesjoner.

I prosjektet, hvor også det akuttmedisinske treningssenteret SAFER bidrar, jobbes det blant annet for at sykepleierstudenter fra UiS og medisinstudenter fra Universitetet i Bergen skal få simulere sammen.

Slik skal de få en felles forståelse for hvilket ansvar hver og en har for sikkerheten til pasienten.

– Trening og simulering i tverrfaglige team vil kunne øke pasientsikkerheten. Slik får studenter øvd seg i trygge omgivelser, uten å skade pasienter, og de blir tidlig kjent med ansvars- og kunnskapsområdene til andre yrkesgrupper, sier Aase.

Les mer om saken på Forskning.no