Hopp til hovedinnhold


Sikrere behandling med utstyrsbrett

Det er mye moderne medisinsk utstyr som skal til når alvorlig syke personer ankommer et akuttmottak. Nils Petter Oveland, lege ved luftambulansen i Stavanger er med på utvikling av utstyrsbrett som gjør behandlingen tryggere og enklere på akuttmottak og i ambulanse.

Det er mye moderne medisinsk utstyr som skal til når alvorlig syke personer ankommer et akuttmottak. Nils Petter Oveland, lege ved luftambulansen i Stavanger er med på utvikling av utstyrsbrett som gjør behandlingen tryggere og enklere på akuttmottak og i ambulanse.

Les hele saken i Rogalands Avis: Sikrere behandling

– Det hele begynte med at jeg hadde en vikaruke hos Luftambulansen i Arendal. Der møtte jeg Frode Haukeland fra selskapet EasyTrans. De hadde utviklet et utstyrsbrett for sikring av medisinsk utstyr i ambulanser, forteller Oveland.

Han fikk umiddelbart en idé om hvordan dette utstyrsbrettet kunne tilpasses bruk på akuttmottak. For dette er han nå nominert til Firsprangprisen.

Tungt medisinsk ustyr utgjør fare
Utgangspunktet til EasyTrans var trafikksikkerhet. Ved transport av alvorlig syke pasienter i ambulanse er det behov for en god del tungt medisinsk utstyr, som monitorer, respirator og oksygen.

I en ambulanse utgjør dette en risiko både for pasient og ambulansepersonell, dersom det ligger løst og ambulansen skulle havne i en trafikkulykke. Det er heller ikke lov at slikt utstyr ligger løst i bilen.

– Inne på et akuttmottak har vi mye av det samme problemet, men med en litt annen innfallsvinkel. Her finnes og brukes mye av det samme utstyret. Dette må ofte plasseres rundt om i behandlingssengen der pasienten ligger, med fare for at utstyret faller i gulvet og ledninger nappes ut. Det kan stresse personene som jobber med pasienten og igjen utsette pasienten for unødvendig fare, påpeker Oveland.

Slippe å koble fra og koble til
Utfordringene blir heller ikke mindre når akuttpasienter skal transporteres rundt om på sykehuset til CT-skanning eller til PCI-avdelingen for utblokking.

– Mange personer må involveres bare for å løfte og flytte utstyret, og ikke sjelden må pasienten kobles fra og kobles til nytt utstyr for hver avdeling vedkommende ankommer, påpeker Oveland.

I samarbeid med EasyTrans har Oveland nå utviklet et transportbrett som gjør at EasyTrans sin løsning for ambulanser også kan benyttes inne på et sykehus. Flere versjoner er testet – og om ikke lenge regner Oveland med at den første prototypen for akuttmottaket vil bli tatt i bruk ved Stavanger universitetssjukehus.

Utstyr følger pasienten
– Dermed kan utstyret følge pasienten. Vi har alt samlet på ett sted – og vi kan også bruke det samme utstyret i forbindelse med ambulansetransport, forteller Oveland.

Han ser for seg et brett spekter av bruksområder for transportbrettet og utstyret fra EasyTrans. Går det som han ønsker – vil også Stavanger universitetssjukehus inngå en samarbeidsavtale med Innovasjon Norge og EasyTrans for å utvikle en tilsvarende løsning for vanlige sykesenger.

Mål å lage mobilt apparat for pungterte lunger
Det er heller ikke første gangen Oveland engasjerer seg i utvikling av medisinsk utstyr. For tiden har han et forskningsstipendiat hos Norsk Luftambulanse, der han har som mål å lage et mobilt apparat som kan oppdage punkterte lunger.

– Jeg leste om selskapet Microimpulse på Ullandhaug i avisen. De holdt på med dette. Jeg tok kontakt med dem og innledet et samarbeid, forteller Oveland.

Sammen har de kommet såpass langt at de i dag reiser til Danmark og Århus universitetssjukehus for å teste nyvinningen på griser. Lykkes de, er det i seg selv verdt en pris.

Les mer om Firsprangprisen her og send inn ditt forslag til kandidater på e-post.