Hopp til hovedinnhold


Sier nei til redningsaksjoner i bratte fjellvegger

Luftambulansetjenesten (LAT) setter klare grenser for deltakelse i redningsaksjoner i bratte fjellvegger. LAT vil ikke etablere beredskap og drive trening spesielt for slike situasjoner.

Luftambulansetjenesten (LAT) setter klare grenser for deltakelse i redningsaksjoner i bratte fjellvegger. LAT vil ikke etablere beredskap og drive trening spesielt for slike situasjoner, skriver VG.

Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS (LAT ANS) gjør dette klart i et brev til Norske alpine redningsgrupper (NARG) i Tromsø.

Kopi av brevet er sendt til Justisdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Hovedredningssentralene for Sør-Norge og Nord-Norge, 330-skvadronen i Forsvaret og selskapene Lufttransport AS og Norsk Luftambulanse AS.

Bakgrunnen er at NARG i juni i år sendte en bekymringsmelding til Rednings- og beredskapsavdelingen i Justisdepartementet.

Der ble det hevdet at beredskapen i Romsdalen er vesentlig svekket som følge av manglende samtrening med luftambulansehelikopter for gjennomføring av "kompliserte aksjoner i store og bratte fjellvegger".

Luftambulansetjenestens daglige leder skriver at kompliserte redningsaksjoner i store og bratte fjellvegger bør «i dagens situasjon bare utføres av den profesjonelle redningshelikoptertjenesten».

Begrunnelsen er at slik komplisert redning «aldri har vært en påregnet kapasitet i LAT, og heller ikke ved luftambulansehelikopterbasen i Ålesund». Denne tjenesten er ikke dimensjonert for denne typen redningsaksjoner, blir det hevdet. Dette handler om sikkerhet, materiell, bemanning og egentrening.

Luftambulansetjenesten tilbyr likevel en viss bistand til redningsaksjoner der klatrere må delta.

Tilbudet formuleres slik: «Hvis ønskelig er LAT ANS villig til å se på en løsning sammen med NARG hvor klatrere kan flys inn til egnet standplass underhengende sammen med redningsmenn, og da i en egen klatresele».

Les mer om saken i VG