Hopp til hovedinnhold


Sier ja til ambulansegarasje

Men rådmannen innrømmer at ny ambulansestasjon ved Oppdal Distriktsmedisinske Senter (ODMS) legger premisser for samlokalisering av helsetjenester i Oppdal, skriver OPP.no.
Den storstilte utbyggingen av ODMS sprakk med 34 millioner da anbudene kom inn. Politikerne sa derfor i vinter nei til felles legekontor, ambulansegarasje, spesialisthelsetjenester og andre offentlige helsetjenester til 99 millioner kroner.
Nå vil styret i det kommunale foretaket likevel realisere ambulansegarasje ved idrettsanlegget. Derfor ber selskapet om at kommunestyret sier ja til lån på 12,2 millioner for å bygge ny ambulansegarasje og pusse opp dagens legekontor for utleie til Bedriftshelsetjenesten.
Leieinntektene fra helseforetaket skal dekke lånet, og vil styrke foretakets økonomi, mener styret med styreleder og ordfører Ola Røtvei i spissen. Foretaket sliter tungt med å få økonomi i prosjektet etter kjøpet av det tidligere Oppdal Medisinske Senter i 2009. Siden da har leietakerne flyttet ut, og mesteparten av kontorene i den gamle turistheimfløyen står tomme.
Årsaken til byggeplanene er at Helse Midt-Norge krever nye lokaler til ambulansetjenesten som i dag holder til i Industriområdet.
På politisk hold har det kommet fram ønsker om å flytte ambulansetjenesten til helsesenteret, der flere også vil samle helsetjenestene i Oppdal.
Det avviser ambulanseansatte selv på grunn av vanskelig lokalisering inne i et boligområdet, og etter en befaring i Oppdal mener helseforetaket at en lokalisering i sentrum ved ODMS er det eneste alternativet.
Les mer om saken hos OPP.no