Hopp til hovedinnhold


Sider ved ambulansetjenesten

Ambulansetjenesten i dag skal dekke så vel transport på land, på vann som i luften. Dette for å være klar over at vi med ambulansetjeneste mener noe mer enn transport med ambulansebiler, selv om denne del av tjenesten totalt sett er den største.

Fra Ambulanseforum. Tidsskrift for ambulansesaken – nr. 1975

Ambulansetjenesten i dag skal dekke så vel transport på land, på vann som i luften. Dette for å være klar over at vi med ambulansetjeneste mener noe mer enn transport med ambulansebiler, selv om denne del av tjenesten totalt sett er den største.

Hva med ambulansetjenesten på landjorden der veien slutter?

I dag blir denne tjenesten for største delen dekket av frivillige organisasjoner representert ved Norges Røde Kors Hjelpekorps, Norsk Folkehjelp og Trekkhundklubben som sitter inne med betydelige ressurser i så henseende.