Hopp til hovedinnhold


Si din mening!

Helse- og omsorgsdepartementet gjennomfører en åpen netthøring som et ledd i arbeidet med Nasjonal helse- og omsorgsplan (2011-2015). Alle inviteres til å si sin mening om fremtidens helse- og omsorgstjeneste.

Helse- og omsorgsdepartementet gjennomfører en åpen netthøring som et ledd i arbeidet med Nasjonal helse- og omsorgsplan (2011-2015). Både tradisjonelle høringsinstanser og alle andre inviteres til å si sin mening om fremtidens helse- og omsorgstjeneste.

Selve planen skal legges frem som en stortingsmelding våren 2011. Høringssvarene blir viktige innspill til meldingsarbeidet.

Les også: Fremtidens helsetjeneste - trygghet for alle

Helse- og omsorgsdepartementet: Om høringen

Du må registrere deg, og være innlogget for å sende høringssvar eller kommentere andres svar.

Du kan registrere deg som privatperson eller som virksomhet/organisasjon (fylkeskommune, kommune, offentlig organ, fagforening etc.). Ved registreringen oppgir du ditt eller virksomhetens navn og en e-postadresse. Til denne e-postadressen blir det sendt et passord som skal brukes ved innlogging. Bekreftelse på publiserte høringssvar blir sendt på e-post.

Høringssvar avgis for hvert enkelt tema. På åpningssiden er det også mulig å gi generelle høringssvar. Dersom du vil avgi høringssvar på flere temaer, er det enklest å benytte siden Mine høringssvar som blir opprettet etter at du har logget deg inn.

Ethvert høringssvar som sendes inn før 18.01.2011, regnes som saksdokument (offentlighetsloven § 4). Det blir journalført og saksbehandlet på samme måte som andre saksdokumenter i forvaltningen. Departementet vil ikke besvare eller kommentere høringssvar.

Høringen er en offentlig prosess. Derfor er retningslinjene strengere enn i de fleste diskusjonsfora:

1.    Du kan ikke være anonym. Anonyme høringssvar blir ikke saksbehandlet.

2.    Kun høringssvaret regnes som saksdokument. Diskusjonsinnlegg, dvs. kommentarer til andre høringssvar, vil bli lest, men ikke saksbehandlet. Pass derfor på å sende inn et høringssvar om du ønsker at departementet skal ta innspillet ditt videre i prosessen.

3.    Ta vare på ditt eget og andres privatliv. Ikke bruk navn eller beskriv diagnoser til enkeltpersoner. Husk at barn har særlig behov for personvern!

4.    Opptre med respekt for andre og for høringsprosessen. Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg fra nettstedet, for eksempel:

  • Innlegg som bryter med personvernet
  • Personangrep og æreskrenkelser
  • Banning eller pornografiske ytringer
  • Injurierende eller truende opptreden
  • Krenkende utsagn knyttet til kjønn, etnisk opprinnelse eller politisk, religiøst eller kulturelt ståsted
  • Bruk av andres åndsverk uten tillatelse
  • Spam eller reklame

5.    Bruk VARSLE-knappen om du ser høringssvar eller kommentarer til høringssvar som du tror kan bryte med disse retningslinjene.

Mer om høringen her