Hopp til hovedinnhold


Sex i robåt - aukande problem?

Tom, drivande robåt? Ambulansebåten svinger innom. Au, au. Då dei kom opp til, oppdaga dei idyllen. I båten er det eit elskande par. Ambulansematrosane på Rygerdoktoren ser det som ei del av taushetplikta å ikkje røpe kor utbredd fenomenet er.Tom, drivande robåt? Ambulansebåten svinger innom. Au, au. Då dei kom opp til, oppdaga dei idyllen. I båten er det eit elskande par. Ambulansematrosane  på Rygerdoktoren ser det som ei del av taushetplikta å ikkje røpe kor utbredd fenomenet er.

Nyare granskande journalistikk tyder på at sex i åpne båtar i Ryfylke er eit mykje meir utbreidd fenomen enn ein var klar over tidlegare. Ein rask samtale med ambulanse-matrosane på Rygerdokteren, Rita Woldmo og Kaj Christiansen, på Kyrkjøy sist torsdag gav eit klart inntrykk av det. Her er det store mørketal, fortel Jone Langeland i si blogg i Stavanger Aftenblad.

Les heile her: Sex i robåt grip om seg