Hopp til hovedinnhold


Setter standarden på akuttmedisin

I begynnelsen av mars inviterte Standard Norge og Helsedirektoratet en delegasjon med europeiske standardiseringseksperter til et møte om akuttmedisin ved Universitetssykehuset i Nord-Norge i Tromsø, ifølge Norsk Standard.
Professor i akuttmedisin, Mads Gilbert, imponerte ekspertene med sitt innlegg om den norske akuttmedisinske organiseringen generelt, og spesielt hvordan ambulansetjenestene og de enkelte ambulansene med fagarbeidere fungerer som små «mobile sykehus» i nært samarbeid med primærhelsetjenesten og AMK-nettverket.
I akutte situasjoner teller sekunder og minutter – og alt må «stemme». Derfor er standarder helt avgjørende, både teknisk, fagmedisinsk og operativt.
I Norge er mottoet «helse for alle». Vi har spredt bosetting, og mange må reise langt for å komme til sykehus. Samtidig er det et politisk mål å tilby alle innbyggere like god medisinsk hjelp, uavhengig av bosted. Dette ivaretar vi gjennom strenge krav til kvalitet og sikkerhet i ambulansetjenesten til tross for utfordringer knyttet til klima og lange avstander. Om ambulansene operer på veien, til sjøs eller i lufta er de utstyrt med medisinsk utstyr basert på samme standarder, og det er strenge sikkerhetskrav til kjøretøyene.
Gilbert trakk fram AMK-sentralen i Tromsø, og hvordan den opererer som et effektivt, medisinskfaglig knutepunkt for tidskritisk koordinering av de offentlige bil-, båt-, fly- og helikopter-ambulansene, lokale legevakter, lokale akuttsykehus og universitetssykehuset.
De europeiske ekspertene ble imponert over Mads Gilberts presentasjon og hvordan standardene fungerer i praksis, og ønsker å invitere han til Brussel for å holde den samme presentasjonen der.
Les mer om saken hos Norsk Standard