Hopp til hovedinnhold


Setter pris på innovasjon

Oslo universitetssykehus har innført en ny pris for beste innovasjon, og førsteprisen gikk til Jo Kramer-Johansen og Harald Noddeland med temaet «Hjertestans og elektronisk beslutningsstøtte».
Innovasjonsutvalgets begrunnelse:
Ansatte på OUS behandler årlig om lag 100 hjertestans på sykehuset og 450 utenfor sykehuset. Prehospitalt miljø og forskningsmiljøet har tidligere bidratt til både nye behandlingsformer og produkter. Det foreslåtte prosjektet vil åpne for bedre pasientbehandling, bedre oversikt for teamleder og legge grunnlag for forskning, metodeutvikling og opplæring. Prosjektet oppfattes som gjennomførbart og med stor sannsynlighet for å lykkes.
Tre priser for beste innovasjon ble delt ut av administrerende direktør Tove Strand.
Prismidlene er øremerket videreutvikling av vinnerinnovasjonene. Selve prisen er forankret i sykehusets strategi som sier at sykehuset verdsetter og setter pris på nytenking.
- Vi er den institusjonen i helsevesenet som har desidert mest innovasjon og forskning, kommenterer Andreas Moan, leder for Innovasjonsutvalget ved sykehuset.
Les mer i OUS sin pressemelding