Hopp til hovedinnhold


Setter ord på taus kunnskap

Torbjørg Søyland Hopen har skrevet anestesisykepleiens historie, melder Sykepleien.
– Hva er den største utfordringen for faget ditt nå?
– Å holde ved like de praktiske ferdighetene. Det er konkurranse om for eksempel intuberingene. Både leger og ambulansearbeidere trenger trening, men det gjør vi og. Vi må være tøffe og si fra. Og så må vi ikke glemme det kliniske blikket.
Jeg måtte skrive ned historien før den ble glemt, sier anestesisykepleier Torbjørg Søyland Hopen.
Sammen med Siv Bergliot Gudmestad Jansen, Terje Engevik og Marit Vassbotten Olsen har hun skrevet Et historisk blikk på anestesisykepleie i Norge. Det er ingen akademisk bok, men et forsøk på å beskrive faget med egne ord.
 
Fikk oppgaven
Mye har skjedd siden den første vellykkede narkosen ble gitt i 1846 og kalt «en gave til menneskeheten». Den ble gitt av William Thomas Green Morton i USA.
I Norge ble den første eternarkosen gitt på Rikshospitalet i 1847. Ifølge Hopens bok var det enkelte legers interesse og entusiasme som preget bruken, men få leger kunne gi narkose. Det var operasjonssykepleiere som fikk oppgaven med å bedøve pasientene, og i mange år var de alene om å gjøre det. De mest erfarne og betrodde ble som regel beordret til oppgaven.
 
Lite dokumentert
Å gi narkose ble regnet som en ferdighet alle sykepleier skulle kunne. I Rikke Nissens Lærebok i sykepleie fra 1877, den første norske læreboken, beskrives det hvordan narkose skal gis.
Torbjørg Søyland Hopen fikk ideen til å skrive bok i 1996. Da var det 150-årsjubileum for den første narkosen, og hun kom i kontakt med mange eldre anestesisykepleiere.
– Jeg ba dem fortelle sin historie, sier hun.
– Det er nesten ikke dokumentert hvordan de utførte jobben. Legene har skrevet sine journalnotater, men ikke beskrevet hva sykepleierne gjorde.
I boken er det bilder av ulike hjelpemidler som etermasker, Ombredannes maske og moderne anestesiapparater.
Synes ikke så godt
For Hopen er boken en drøm som har gått i oppfyllelse.
– Det er så mye taus kunnskap. På anestesien er vi litt «hemmelige». Vi synes ikke så godt på sykehuset og pasientene husker ofte ikke at de har vært hos oss.
Siden alle forfatterne er fra Vestlandet, dominerer denne landsdelen boken, som i tillegg til mye fakta har med historier om sykepleierne som ga anestesi. En av dem er Tora Eriksen.
Hun var nærmest enerådende på Haukeland fra 1914 til 1950. Hun gikk under tilnavnet «pulverheksa», fordi hun stadig trengte smertestillende for å lindre hodepinen hun fikk av gassene på operasjonsstuen. Avtrekk var ikke tema den gang.
Les mer om saken hos Sykepleien