Hopp til hovedinnhold
Illustrasjonsfoto: Thinkstock
Illustrasjonsfoto: Thinkstock


Sepsis – en undertriagert pasientgruppe prehospitalt?

Pasienter med infeksjoner utgjør en stor og ressurskrevende gruppe av alvorlig syke pasienter ved norske sykehus og intensivavdelinger. Prehospitalt personell kan ha en viktig rolle i å identifisere risikopasienter tidligere og starte enkle behandlingstiltak som kan gi stor reduksjon i sykelighet og dødelighet.

Fra Ambulanseforum nr. 1 2013. Tekst: Svein Are Osbakk

Det eneste tiltaket som er vist å gi dramatisk effekt på sykelighet og dødelighet for infeksjonspasientene er tidlig identifisering og rask oppstart av standardisert behandling med væske, oksygen og rett antibiotikabehandling etter ankomst sykehus (1).

Tiltak tidligere i behandlingskjeden har vært mindre vektlagt (2).

Økt kunnskap og enkle tiltak iverksatt prehospitalt kan gjøre en forskjell for en stor og sårbar pasientgruppe.

Tekst: Sven Are Osbakk


har jobbet som spesialist i anestesi ved Akuttmedisinsk klinikk, Universitetssykehuset Nord- Norge siden 2005.

De senere årene som seksjons- og avdelingsoverlege for Akuttmottaket.

Dette har åpnet for å jobbe med kvalitetssikringsprosjekt som pasientforløpsarbeid med fokus på sepsispasienter pre- og intrahospitalt, samt innføring av systematisk triage i akuttmottaket.

I tillegg jobber han som luftambulanselege på ambulansehelikopter og ambulansefly.

Han har nå permisjon fra Tromsø og ser den andre enden av det akutte pasientforløpet som overlege ved anestesi/intensiv ved Oslo Universitetssykehus - Ullevål.

E-postadresse: svein. are.osbakk@me.com.

Bli plussabonnent å få full tilgang til alle våre artikler.